**กรุณาใส่หมายเลขใบเคลมสินค้าเพื่อตรวจสอบสถานะการเคลมของท่าน**
**หากท่านไม่ทราบให้เลือกค้นจากหมายเลขโทรศัพท์หรือจากเลขที่ใบเสร็จสินค้าที่ส่งเคลม**

ค้นหาจาก : 

ลำดับ
รหัสเคลม
รหัสอ้างอิง
วันที่แจ้งเคลม
ชื่อลูกค้า
เบอร์โทรศัพท์
สถานะ
การเคลม
1
CL20160627038
SB20160627013
2016-06-27
ปัญญา
0814080315
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
2
CL20170830103
SB20170830065
2017-08-30
สุรภัส พัฒนคิมหันต์
0956433388
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
3
CL20170830105
SB20170830065
2017-08-30
สุรภัส พัฒนคิมหันต์
0956433388
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
4
CL20171211079
SB20171211038
2017-12-11
สมศักดิ์
0955588811
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
5
CL20180917134
SB20180917092
2018-09-17
คุณปัญญา
0814080315
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
6
CL20151029003
SB20151029001
2015-10-29
คุณวัชณี
0948528596
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
7
CL20151201002
SB20151201002
2015-12-01
คุณวัชณี
0948528596
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
8
CL20180707081
SB20180707050
2018-07-07
นราวิทย์
0858078077
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
9
CL20181026110
SB20181026067
2018-10-26
คุณ โอ๊ด
085-8078077
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
10
CL20200221141
SB20200221083
2020-02-21
บริษัทเคียวร่า ไทย จำกัด
065-3338897
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
11
CL20200723132
SB20200723084
2020-07-23
บริษัท เคียวร่าไทย จำกัด
065-323-8897
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
12
CL20160801006
SB20160801004
2016-08-01
นพดล
0868860533
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
13
CL20161108045
SB20161108027
2016-11-08
เนวัด
0847145268
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
14
CL20170130078
SB20170130054
2017-01-30
ชฎิล
0816348316
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
15
CL20170324079
SB20170324041
2017-03-24
จงกลนี กัลภัดดี
0899754321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
16
CL20170821092
SB20170821057
2017-08-21
คุณสุขสันต์
0995896515
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
17
CL20170915093
SB20170915064
2017-09-15
สีจึงจิ้นฮะราษีไศล จำกัด
0987654321
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
18
CL20171118110
SB20171118069
2017-11-18
คุณปกป้อง
0845461916
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
19
CL20180329113
SB20180329060
2018-03-29
วัฒนา
0852368650
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
20
CL20180403055
SB20180403032
2018-04-03
กุล
0896835812
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
21
CL20180517109
SB20180517066
2018-05-17
วัฒนา
0852368650
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
22
CL20180709086
SB20180709054
2018-07-09
อินเตอร์ฟูดเทรด
0989635614
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
23
CL20181109133
SB20181109082
2018-11-09
พิชชาภัทร
0917878942
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
24
CL20181113135
SB20181113084
2018-11-13
สิทธิชัย
0866821184
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
25
CL20181219111
SB20181219052
2018-12-19
คุณ วันชัย หงส์พนัส
097-9807407
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
26
CL20190829157
SB20190829101
2019-08-29
บัญชา
0948159295
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
27
CL20191204114
SB20191204055
2019-12-04
วรายุทธ
0896638095
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
28
CL20191211120
SB20191211059
2019-12-11
คุณ วรายุทธ
089-6638095
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
29
CL20200214134
SB20200214078
2020-02-14
พรพิพัฒ
0989102499
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
30
CL20200611162
SB20200611090
2020-06-11
บ.วัชรีวงศ์ เทรดดิ้ง
038016555
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
31
CL20200624174
SB20200624095
2020-06-24
พัฒพล
021925289
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
32
CL20200819176
SB20200819113
2020-08-19
บริษัท สิริมเบเกอร์
086-7877039
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
33
CL20210108146
SB20210108095
2021-01-08
ตุณบัตร
0911198107
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
34
CL20160728041
HS0007537
2016-07-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
35
CL20170627082
HS0013540
2017-06-27
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
36
CL20151116021
SB20151116016
2015-11-16
คุณเบน
0876684624
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
37
CL20151216016
SB20151216009
2015-12-16
คุณธีรพัฒน์
0898912327
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
38
CL20160127027
SB20160127021
2016-01-27
สด
0837007171
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
39
CL20160212018
SB20160212013
2016-02-12
บริษัทฟิลโลส คุณพา
02-979-2731
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
40
CL20160224031
SB20160224020
2016-02-24
บริษัท ซินเทอร์ พลาสท์ ไทย จำกัด
036798041
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
41
CL20160316028
SB20160316016
2016-03-16
คุณณรงค์ เจริญเสม
092-7123039
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
42
CL20160614022
SB20160614011
2016-06-14
คุณ กิ๊ก
082-2858802
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
43
CL20160629041
SB20160629015
2016-06-29
บริษัท พิมพ์พิชชา จำกัด
0851484509
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
44
CL20160722020
SB20160722013
2016-07-22
เฮียแดง
0814481111
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
45
CL20160906014
SB20160906009
2016-09-06
แดง ฟาร์ม
0814481111
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
46
CL20160906014
SB20160906009
2016-09-06
แดง ฟาร์ม
0814481111
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
47
CL20160907016
SB20160907012
2016-09-07
คุณสราญ
081-6996842
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
48
CL20160910026
SB20160910018
2016-09-10
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
0963946656
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
49
CL20160913028
SB20160913023
2016-09-13
สราญ
0816996842
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
50
CL20160923047
SB20160923036
2016-09-23
พัธพง
0953722217
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
51
CL20161008020
SB20161008009
2016-10-08
ไพบูรณ์
0899805985
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
52
CL20170126070
SB20170126047
2017-01-26
คอฟฟี่ลี่
0866257189
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
53
CL20170209050
SB20170209032
2017-02-09
สุธี
0812326558
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
54
CL20170225072
SB20170225044
2017-02-25
คุณกฤษ
091-8137848
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
55
CL20170309061
SB20170309031
2017-03-09
จรรยา พันธ์หริ่ง
0924291250
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
56
CL20170408030
SB20170408015
2017-04-08
คุณต้น
089-1618577
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
57
CL20170428050
SB20170428027
2017-04-28
อดุลย์
0916531645
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
58
CL20170518066
SB20170518038
2017-05-18
คุณ แดง
0814481111
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
59
CL20170520070
SB20170520040
2017-05-20
กิตติ
0863376475
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
60
CL20170530089
SB20170530053
2017-05-30
นวัด
0863441070
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
61
CL20170817089
SB20170817054
2017-08-17
สมยศ
0863014214
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
62
CL20170908072
SB20170908052
2017-09-08
เหมียว
0952092215
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
63
CL20170909075
SB20170909055
2017-09-09
คุณเบนส์
087-6684624
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
64
CL20171012072
SB20171012042
2017-10-12
แดงฟาร์ม
0817777128
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
65
CL20171030093
SB20171030057
2017-10-30
บ.เทค ทีม ฟีด โกรว์ส จำกัด
0868914640
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
66
CL20171116108
SB20171116067
2017-11-16
บ.ทรานส์ อินเตอร์ อัลไลแอลซ์
081-667-7517
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
67
CL20171124115
SB20171124071
2017-11-24
อังสุมาลี ถังไชย
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
68
CL20171130124
SB20171130077
2017-11-30
เบิด
0863825464
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
69
CL20180223111
SB20180223065
2018-02-23
[บ.เด็ด ซาลาเปา (คุณเมย์)
081-1745463
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
70
CL20180309091
SB20180309049
2018-03-09
หมอนทอง จำกัด
0936045451
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
71
CL20180419077
SB20180419041
2018-04-19
คุณอดุล
091-6531645
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
72
CL20180419077
SB20180419041
2018-04-19
พลากร
091-6531645
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
73
CL20180818125
SB20180818081
2018-08-18
คุณสราญ
081-6996842
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
74
CL20180827133
SB20180827084
2018-08-27
m
0910051593
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
75
CL20180827133
SB20180827084
2018-08-27
m
0910051593
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
76
CL20180906123
SB20180906086
2018-09-06
M
0910051593
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
77
CL20180924142
SB20180924094
2018-09-24
นวัช
0863441070
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
78
CL20190503131
SB20190503080
2019-05-03
ณัฐติยา บ.ทะเลทรัพย์
0935745671
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
79
CL20190511139
SB20190511086
2019-05-11
สามารถ
0890955398
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
80
CL20190522155
SB20190522097
2019-05-22
บจ.ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล ภาคใต้(สาขาภูเก็ต 2)
095-4396-298
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
81
CL20190603127
SB20190603070
2019-06-03
เดชา
0918796456
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
82
CL20190730116
SB20190730074
2019-07-30
เบนซ์
0876884624
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
83
CL20190829159
SB20190829103
2019-08-29
เอ็ม
0800795253
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
84
CL20190906156
SB20190906103
2019-09-06
อนุกูล แก่นพรม
0983625295
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
85
CL20190912162
SB20190912108
2019-09-12
อภิวัฒน์
0627962002
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
86
CL20190923165
SB20190923111
2019-09-23
วงศ์เดือน ป้อมภา
0943763345
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
87
CL20190923167
SB20190923113
2019-09-23
สุวดี
0822858802
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
88
CL20191101143
SB20191101091
2019-11-01
ภานุวัฒน์
0632688356
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
89
CL20200131144
SB20200131093
2020-01-31
พิทัก
0818669639
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
90
CL20200310141
SB20200310074
2020-03-10
ปัญญา
0816497189
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
91
CL20200311143
SB20200311075
2020-03-11
เบนซ์
0876884624
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
92
CL20200324154
SB20200324081
2020-03-24
ไพรัตน์
0635599539
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
93
CL20200528190
SB20200528118
2020-05-28
คุณนุ่น
0896692665
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
94
CL20200827186
SB20200827120
2020-08-27
บริษัท นันทะพล จำกัด
02-1015268 / 0641188555
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
95
CL20201018133
SB20201018081
2020-10-18
คุณอารยา ศรีจันทร์
095-8280337
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
96
CL20160728039
HM0027565
2016-07-28
085-1137960
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
97
CL20161007019
HS0008258
2016-10-07
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
98
CL20151104003
SB20151104002
2015-11-04
คุณ เอกริช
0863406682
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
99
CL20151106009
SB20151106008
2015-11-06
คุณ บอล
061-851-2199
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
100
CL20151112015
SB20151112011
2015-11-12
บจก สกายโฮอินเตอร์
0863422482
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
101
CL20151119025
SB20151119018
2015-11-19
ส.วิริยะเกษตร
0881507773
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
102
CL20151223022
SB20151223013
2015-12-23
สด
ไม่มี
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
103
CL20160127028
SB20160127022
2016-01-27
สด
0837007171
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
104
CL20160211017
SB20160211012
2016-02-11
หจก.เอส บี ฟลอริช (คุณแนน,คุณพลอย)
0094-663-5432
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
105
CL20160217020
SB20160217014
2016-02-17
คุณใหม่ (บจก.ทรัพย์หิรัย รีซอร์ส)
088-8988045,086-3661574
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
106
CL20160809024
SB20160809016
2016-08-09
เอกชัย
0861066612
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
107
CL20160818042
SB20160818027
2016-08-18
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
025931716
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
108
CL20160919036
SB20160919031
2016-09-19
อนุวัตน์
0881507773
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
109
CL20160922046
SB20160922035
2016-09-22
แดง ฟาร์ม
0814481111
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
110
CL20161027052
SB20161027032
2016-10-27
สิทธิเดช
0863858763
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
111
CL20161220064
SB20161220031
2016-12-20
ศุภฃัย ปลื้มใจ
0935711409
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
112
CL20170120059
SB20170120040
2017-01-20
คุณ เบียร์
061-3890328
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
113
CL20170524076
SB20170524044
2017-05-24
แม็ค
0814246427
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
114
CL20170908073
SB20170908053
2017-09-08
ร้านเจริญทรัพย์พานิช
0894889833
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
115
CL20180108086
SB20180108060
2018-01-08
ชนะ ลายนารี
0814846617
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
116
CL20180307089
SB20180307047
2018-03-07
ภาคิน
0870747362
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
117
CL20180320101
SB20180320055
2018-03-20
คุณ สมเกียรติ
089-497-6467
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
118
CL20181005099
SB20181005062
2018-10-05
บริษัทส.วิริยะ อินเตอร์เทรด จำกัด
0818086444
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
119
CL20190208119
SB20190208071
2019-02-08
บริษัท โปรฟิท ไลด์ จำกีด(คุณ นิก)
086-5005143 / 02-513-4433
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
120
CL20190505133
SB20190505082
2019-05-05
สิทธิเดช
0863858763
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
121
CL20190927168
SB20190927114
2019-09-27
กรุฟ ซี เอฟ เอ็ม
081-8802908
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
122
CL20200708120
SB20200708076
2020-07-08
คุณสุชาติ
0896420997
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
123
CL20160205008
SB20160205007
2016-02-05
คุณธัญญนิธิ
0818416880
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
124
CL20160321033
SB20160321020
2016-03-21
คุณปุณณภา เวชพัฒ
02-184 5801-3
ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
125
CL20160425016
SB20160425008
2016-04-25
บริษัท เคมมิคราฟ จำกัด
0990947272
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
126
CL20160515010
SB20160515004
2016-05-15
คุณเสาวภา เวที
091-7234519
ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
127
CL20160706006
SB20160706005
2016-07-06
sittichaisa
0991989326
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
128
CL20160715013
SB20160715007
2016-07-15
ราตรี NSL Foods อมตะ เฟส 8
061-823-9485
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
129
CL20160716015
SB20160716009
2016-07-16
ปู
0811735081
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
130
CL20160727030
SB20160727022
2016-07-27
สุภาพร
0814544511
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
131
CL20160801002
SB20160801002
2016-08-01
ออน
0956604912
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
132
CL20161003010
SB20161003003
2016-10-03
คุณสรรเสริญ
089-5092122
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
133
CL20161007017
SB20161007007
2016-10-07
ประหยัด นนทวงศ์
0903322440
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
134
CL20161010022
SB20161010012
2016-10-10
ร้าน เกศณิภาของเก่า
0952373129/0942841697
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
135
CL20161110049
SB20161110031
2016-11-10
หจก.เอสบี.ฟลอริช
0816484554
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
136
CL20161121072
SB20161121048
2016-11-21
ต้อยQA
0987654321
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
137
CL20161215051
SB20161215025
2016-12-15
ชาญชัย
0863468123
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
138
CL20170204045
SB20170204028
2017-02-04
เอ็ม เอ็ม ซี
สรรเสริญ 0895092122
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
139
CL20170213055
SB20170213036
2017-02-13
สด
1234567589
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
140
CL20170309060
SB20170309030
2017-03-09
จรรยา พันธ์หริ่ง
0924291250
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
141
CL20170424041
SB20170424021
2017-04-24
หจก คชศิลป์ เบเวอร๋เรจ
074610414
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
142
CL20170508051
SB20170508028
2017-05-08
ห้างหุ่นส่วนจำกัด คชศิลป์ เบเวอร์เรจ
074610414
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
143
CL20170512059
SB20170512032
2017-05-12
สรรเสริญ
สรรเสริญ 0895092122
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
144
CL20170524075
SB20170524043
2017-05-24
ห จ ก คชศิลป์ เบเวอร์เรจ
074610414
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
145
CL20170627080
SB20170627038
2017-06-27
พรนพา
0618239759
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
146
CL20170809079
SB20170809047
2017-08-09
พลากรณ์
0809000319
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
147
CL20170925110
SB20170925077
2017-09-25
คุณ ปู บริษัทอินเตอร์โปรไฟล
0811735081
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
148
CL20171124116
SB20171124072
2017-11-24
ธนาพล เทรดดิ้ง
0961448724
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
149
CL20171221093
SB20171221045
2017-12-21
บจก.เจไอบี
089-0220087
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
150
CL20180127105
SB20180127072
2018-01-27
บ.วี.เอส.วี (คุณม่ำ)
034-473974
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
151
CL20180319098
SB20180319052
2018-03-19
บริษัท สหนนท์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด
0876885958
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
152
CL20180419075
SB20180419041
2018-04-19
คุณอดุล
0968899763
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
153
CL20180419075
SB20180419041
2018-04-19
พลากร
0968899763
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
154
CL20180724096
SB20180724060
2018-07-24
คุณพิม
085-4499564
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
155
CL20180906122
SB20180906085
2018-09-06
ณัฐธัญ
0956278070
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
156
CL20180914132
SB20180914091
2018-09-14
คุณ เกมส์
099-7605911
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
157
CL20181105131
SB20181105081
2018-11-05
เอ็ม
0825120659
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
158
CL20181221112
SB20181221053
2018-12-21
ประจิน
0924291250
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
159
CL20190513143
SB20190513089
2019-05-13
ปอง โฮดู
0965490201
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
160
CL20190626151
SB20190626083
2019-06-26
นุ้ย
086-311-7040
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
161
CL20190815144
SB20190815093
2019-08-15
บรฺษัท NSLFOODS
0618239485
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
162
CL20190816145
SB20190816094
2019-08-16
ชวิน
0624910287
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
163
CL20191209119
SB20191209058
2019-12-09
นันทวัฒน์
0876684624
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
164
CL20200611160
SB20200611088
2020-06-11
ไทยเดนมาร์ค
020480133 0628855142 ทิพย์
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
165
CL20201102159
SB20201102103
2020-11-02
บริษํท เฮง เฮง อินเตอร์
0983625295 อนุกูล
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
166
CL20201216131
SB20201216069
2020-12-16
mcs
0829444693
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
167
CL20171009067
HM0049096
2017-10-09
089-4373445
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
168
CL20151130032
SB20151130021
2015-11-30
แดง ปาร์ม
0814481111
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
169
CL20151201001
SB20151201001
2015-12-01
คุณ สายสุณี ทองประเสร็ฐ
0909920295
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
170
CL20160209012
SB20160209009
2016-02-09
แมน
0987654321
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
171
CL20160311019
SB20160311012
2016-03-11
คุณปทุมรัตน์ ผสมทอง
0847165007
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
172
CL20160517017
SB20160517010
2016-05-17
ปทุมรัตน์ ผสมทอง
0847165007
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
173
CL20160613021
SB20160613010
2016-06-13
คุณโอม
086-4516519,084-0999399
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
174
CL20160912027
SB20160912019
2016-09-12
ปทุมรัตน์ พริมทอง
0847165007
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
175
CL20161025045
SB20161025029
2016-10-25
เจี๊ยบ
0991468964
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
176
CL20161031057
SB20161031035
2016-10-31
ชาตรี
0817638227
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
177
CL20161107044
SB20161107026
2016-11-07
ปทุมรัตน์ ผสมทอง
0847165007
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
178
CL20170228074
SB20170228045
2017-02-28
โอม
0912302396
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
179
CL20170519069
SB20170519039
2017-05-19
chinanong
0953722217
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
180
CL20170526082
SB20170526049
2017-05-26
ชาติ
0618233267
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
181
CL20170714063
SB20170714038
2017-07-14
คุณ หมู
0817875957
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
182
CL20171020084
SB20171020049
2017-10-20
RNN suwwply
0923195087
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
183
CL20180111091
SB20180111064
2018-01-11
คุณพงศ์ธนัช โพธิธีระวงศ์
092-4599533
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
184
CL20180206086
SB20180206049
2018-02-06
นก
0869919622
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
185
CL20180329114
SB20180329061
2018-03-29
อินเตอร์โปรไฟล
0813756445
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
186
CL20180517111
SB20180517068
2018-05-17
บริษัท ธีโรเมียรส์ จำกัด ( คุณ ภานุวัฒน์ )
02-9354273
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
187
CL20190211120
SB20190211072
2019-02-11
คุณยุ้ย
092-3195087
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
188
CL20190504132
SB20190504081
2019-05-04
บริษัท อาร์ เอ็น เอ็น ซัพพลาย จำกัด
089-4269103
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
189
CL20190507135
SB20190507083
2019-05-07
บริษัทธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด
065-6037-428
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
190
CL20190606131
SB20190606072
2019-06-06
พี่กบ
0923195087
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
191
CL20190612137
SB20190612076
2019-06-12
พี่กบ
0923195087
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
192
CL20190719112
SB20190719070
2019-07-19
บริษัท สลิลดีเวอลอปเมนท์จำกัด
02-253-2474-7
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
193
CL20190909159
SB20190909105
2019-09-09
อมตะเฟส
0830692434
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
194
CL20191216124
SB20191216062
2019-12-16
โอ
0868416911
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
195
CL20200103130
SB20200103084
2020-01-03
คุณกบ
0923195087
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
196
CL20200122141
SB20200122091
2020-01-22
ปุ้ย
0996287982
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
197
CL20200611163
SB20200611091
2020-06-11
เรวัฒน์
0819941904
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
198
CL20190710110
HS0025470
2019-07-10
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
199
CL20170420037
SB20170420017
2017-04-20
บ.เฟริสท์รับเบอร์
0818333405
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
200
CL20170427045
SB20170427023
2017-04-27
บริษัท ผลไม้ฟรีซดรายจำกัด
0817515672
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
201
CL20180321105
SB20180321057
2018-03-21
จันทิมา
0886576556
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
202
CL20180404058
SB20180404034
2018-04-04
ณัฐกิตต์
0888369968
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
203
CL20160225033
SB20160225022
2016-02-25
บริษัท ไบโอกรีน เอนไซม์ ประเทศไทย จำกัด
0950365905
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
204
CL20161110050
SB20161110032
2016-11-10
หจก.เอส บี ฟลอริช (คุณแนน,คุณพลอย)
0816484554
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
205
CL20170810081
SB20170810048
2017-08-10
ชิษณุพงส์ โพร์สณ้อยอาดา
0962959445
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
206
CL20171102093
SB20171102059
2017-11-02
epe
098787766565
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
207
CL20180109088
SB20180109061
2018-01-09
แทนเดม เคมีโคร
0226907907
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
208
CL20190903149
SB20190903098
2019-09-03
ผู้ใหญ่เดือน
0818524196
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
209
CL20160516011
SB20160516005
2016-05-16
คุณ เอก
0816999108
ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
210
CL20160716014
SB20160716008
2016-07-16
เอก
0948769030
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
211
CL20170511057
SB20170511031
2017-05-11
เอก
0958265275
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
212
CL20170623076
SB20170623034
2017-06-23
กิตติพงษ์
0830653190
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
213
CL20180724094
SB20180724058
2018-07-24
คุณเก่ง
083-0653190
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
214
CL20161006015
SB20161006006
2016-10-06
บ เคพีแอล
02476176769
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
215
CL20170111047
SB20170111033
2017-01-11
บ ซีล อาเบกก์
0821446867
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
216
CL20170213053
SB20170213034
2017-02-13
อ้อย
0898939965
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
217
CL20170508050
SB20170508027
2017-05-08
คุณอ้อย อุตสาหกรรมฟอกหนังสมุทรปราการ
0898939965
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
218
CL20170901063
SB20170901046
2017-09-01
คุณอรุณรัศมิ์
089-6695878
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
219
CL20180215101
SB20180215058
2018-02-15
บ เอฟเวอร์กรีน แฟบริด กำจัด
0863204880
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
220
CL20180328111
HS0018295
2018-03-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
221
CL20180919140
HM0063598
2018-09-19
089-9101058
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
222
CL20180130110
SB20180130076
2018-01-30
บริษัท ยูไนเตดแอสฟัลท์โปรดักซ์ จำกัด
080-7861118
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
223
CL20171101090
SB20171101056
2017-11-01
วิรสาร ธนูศิลป์
0894403700
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
224
CL20160922044
SB20160922034
2016-09-22
สิวิกา ชื่นสุนทร
0822816258
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
225
CL20190809141
HM0072216
2019-08-09
086-3261400
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
226
CL20180309092
HS0018318
2018-03-09
2317613435
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
227
CL20190116124
HM0066900
2019-01-16
0863261400
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
228
CL20160906013
SB20160906008
2016-09-06
ภัทรกมล ใจรอบรู้
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
229
CL20160705004
HM0026233
2016-07-05
096-1501186
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
230
CL20170527084
SB20170527050
2017-05-27
ณัฎฐักฤตา
0894463987
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
231
CL20170926111
HM0048231
2017-09-26
081-9883858
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
232
CL20180427091
SB20180427051
2018-04-27
กฤตภาศ
0929958822
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
233
CL20180530127
HS0019598
2018-05-30
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
234
CL20190902147
HM0072778
2019-09-02
093-9895391
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
235
CL20180502091
SB20180502055
2018-05-02
ธนาภรณ์
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
236
CL20170910078
HM0047942
2017-09-10
086-6109827
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
237
CL20171222095
HM0052390
2017-12-22
081-4413607
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
238
CL20180427090
HM0057753
2018-04-27
091-7595982
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
239
CL20210115153
SB20210115100
2021-01-15
ไวท์แคร์ สกินแคร์ แอนด์ คอสเมติก
095-779-9771
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
240
CL20160927057
SB20160927041
2016-09-27
สิทธิภัณค์
0864538871
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
241
CL20170614066
HM0043809
2017-06-14
081-8617986
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
242
CL20160105002
SB20160105004
2016-01-05
บริษัท เว็ททริโนส แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
02-159-8071-3
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
243
CL20161202031
SB20161202016
2016-12-02
ร้านเสาวพงษ์พานิช
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
244
CL20170609060
SB20170609024
2017-06-09
บ แอล แอนด์ อี
0819120841
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
245
CL20161031056
HS0009312
2016-10-31
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
246
CL20151226025
HM0017212
2015-12-26
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
247
CL20160805018
HM0028100
2016-08-05
095-8233306
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
248
CL20181115137
SB20181115086
2018-11-15
คุณ เปิ้ล
084-6153636
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
249
CL20171017075
SB20171017044
2017-10-17
คุณ อนันญา
081-8672013
รับสินค้าเคลมและประเมินอาการ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
250
CL20160824054
SB20160824036
2016-08-24
บ.ทาเคอิ พลาสติค
035-221425
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
251
CL20160301003
HM0019348
2016-03-01
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
252
CL20170714061
HM0045145
2017-07-14
062-1862560
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
253
CL20170731080
HM0045951
2017-07-31
086-7711637
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
254
CL20180123097
HS0017314
2018-01-23
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
255
CL20170714062
SB20170714037
2017-07-14
บาส
0889701548
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
256
CL20181019103
SB20181019065
2018-10-19
ญา
0936351666
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
257
CL20191113146
SB20191113094
2019-11-13
คุณ ญา
093-6351666
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
258
CL20151208009
HM0016504
2015-12-08
0880741237
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
259
CL20170617071
HS0013221
2017-06-17
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
260
CL20170527086
SB20170527051
2017-05-27
บ พรูเด็นเชียล
0612348781
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
261
CL20160315025
HM0021100
2016-03-15
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
262
CL20160315026
HM0021101
2016-03-15
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
263
CL20160909025
SB20160909017
2016-09-09
บ เอส ดี ทันตเวช จำกัด
029524815-18
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
264
CL20160602004
HM0024717
2016-06-02
085-3592656
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
265
CL20200722130
SB20200722083
2020-07-22
กชนนท์
0946616532
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
266
CL20151112014
SB20151112010
2015-11-12
atb accessories(322)
0000000000
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
267
CL20160815029
SB20160815020
2016-08-15
ธีรยุทธ์ อภิงาม
0869125533
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
268
CL20190104115
HM0066439
2019-01-04
098-353 8519
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
269
CL20160823052
SB20160823034
2016-08-23
ชาลิต อิทธ์อมรเลิค
จคๅุภ/คจจค
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
270
CL20190205117
SB20190205068
2019-02-05
เชียงราย
0835720121
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
271
CL20200109133
SB20200109087
2020-01-09
นุช
0846961888
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
272
CL20160909024
HM0028828
2016-09-09
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
273
CL20200729133
SB20200729085
2020-07-29
หจก.สุพรรณสิมา
0958824934
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
274
CL20200915185
SB20200915125
2020-09-15
หจก.สุพรรณสิมา
0958824934
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
275
CL20201211129
SB20201211067
2020-12-11
จิรศักดิ์
0819063609
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
276
CL20161114053
HS0009466
2016-11-14
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
277
CL20160915031
HS0008527
2016-09-15
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
278
CL20190719113
SB20190719071
2019-07-19
อัศวิน
0812802864
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
279
CL20170522073
HM0042675
2017-05-22
089-7956669
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
280
CL20160804014
HM0028108
2016-08-04
0614370184
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
281
CL20161107042
HM0033044
2016-11-07
0870549939
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
282
CL20160304005
HM0020523
2016-03-04
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
283
CL20180521116
HM0058622
2018-05-21
092-4671333
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
284
CL20190326136
HS0025126
2019-03-26
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
285
CL20200110134
HM0075803
2020-01-10
083-1856754
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
286
CL20160125024
SB20160125018
2016-01-25
บริษัท ซี-โมเดิร์นพลาส จำกัด
0-2326-9872
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
287
CL20200225144
SB20200225085
2020-02-25
นงคราญ
0897746057
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
288
CL20200312146
SB20200312077
2020-03-12
นงคราญ
089-774-6057
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
289
CL20190313128
HM0068584
2019-03-13
0903261995
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
290
CL20170217059
SB20170217038
2017-02-17
บ.สรา้งสรรบรรจุภันฑ์
0987654321
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
291
CL20190829158
SB20190829102
2019-08-29
กลอนกิจ อินเตอร์เทรค จำกัด
027397001-3
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
292
CL20160425011
HM0022923
2016-04-25
0824137261
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
293
CL20201130171
HS6311377
2020-11-30
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
294
CL20190429103
HS0025689
2019-04-29
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
295
CL20160428020
SB20160428010
2016-04-28
ดับเบิ้ลยู
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
296
CL20171219087
SB20171219041
2017-12-19
เอ็น ดี รับเบอร์ จำกัด
0863258897
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
297
CL20200525184
SB20200525113
2020-05-25
บริษัท ที อี คิว
085-502-4757
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
298
CL20200818174
HS6308173
2020-08-18
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
299
CL20160815035
SB20160815023
2016-08-15
คุณ ตา
089-8937870
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
300
CL20190513141
SB20190513087
2019-05-13
สุุมาภรณ์
0880221140
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
301
CL20160125023
HM0018492
2016-01-25
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
302
CL20171113100
HM0050965
2017-11-13
081-7619299
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
เคลมสินค้าในประกัน
303
CL20161018036
HM0031942
2016-10-18
0982809711
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
304
CL20151215014
HM0016921
2015-12-15
089- 1914805
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
305
CL20160322035
HM0021324
2016-03-22
081-5333385
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
306
CL20161227074
SB20161227036
2016-12-27
รัธ เจริญสวัส
0640642545
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
307
CL20170327080
HM0037870
2017-03-27
0815358449
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
308
CL20151215016
SB20151215008
2015-12-15
Thanaporn Plamphol
02-923-0093 Ext. 16
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
309
CL20151216017
HS0004679
2015-12-16
02-214-3181
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
310
CL20160810025
SB20160810017
2016-08-10
บ เคลฟเวอร์ รูท
0899955643
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
311
CL20201218132
SB20201218070
2020-12-18
ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี
0922849525
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
312
CL20160317031
HM0021369
2016-03-17
0890336640
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
313
CL20160727032
HM0027517
2016-07-27
0847943827
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
314
CL20161018037
HM0031942
2016-10-18
0982809711
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
315
CL20160815031
SB20160815021
2016-08-15
ยุทธนา ผือโย
0872262332
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
316
CL20160118016
HM0017799
2016-01-18
0819838384
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
317
CL20160901003
HM0029502
2016-09-01
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
318
CL20161003009
HM0031050
2016-10-03
0800118978
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
319
CL20160523025
HM0024375
2016-05-23
0887563795
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
320
CL20160310018
HM0021083
2016-03-10
081-6589339
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
321
CL20170120061
SB20170120042
2017-01-20
เอฟ เอ็ม แอดวานช์ เชอร์วิส
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
322
CL20170712057
SB20170712035
2017-07-12
นรินทร์ คำซอน
0896787654
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
323
CL20200824179
SB20200824115
2020-08-24
นันต์ชัย
0819876311
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
324
CL20200919184
SB20200919129
2020-09-19
บริษัท เอดิสัน มอเตอร์ จำกัด
0985206788
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
325
CL20151103002
HM0014692
2015-11-03
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
326
CL20171129123
HM0051610
2017-11-29
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
327
CL20160818040
HM0028737
2016-08-18
0894571027
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
328
CL20161201029
HM0034085
2016-12-01
0898075352
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
329
CL20180409064
SB20180409037
2018-04-09
เสกสรรค์
081-8047950
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
330
CL20160630042
HM0026301
2016-06-30
0818128993
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
331
CL20160725026
SB20160725018
2016-07-25
อภิวงษ์
0818128993
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
332
CL20160726029
SB20160726021
2016-07-26
ทวีสัก
0804799721
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
333
CL20171009069
HM0049452
2017-10-09
080-7292247
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
334
CL20160429022
HM0021738
2016-04-29
0918036913
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
335
CL20170824097
SB20170824061
2017-08-24
บจก ไซธี กรุ๊ป
034817589
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
336
CL20180615109
SB20180615059
2018-06-15
Camijet solution
0800800259
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
เคลมสินค้าในประกัน
337
CL20160728040
HS0007312
2016-07-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
338
CL20160224032
SB20160224021
2016-02-24
บริษัท แมคกา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
0863404818
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
339
CL20190107119
HS0023680
2019-01-07
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
340
CL20171017074
SB20171017043
2017-10-17
บ ที เค เอส สยามเพรส
02-7845888-1232
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
341
CL20151126030
HS0003975
2015-11-26
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
342
CL20160602002
HM0024626
2016-06-02
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
343
CL20191209118
HM0075128
2019-12-09
0633969924
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
344
CL20200708119
HS6307027
2020-07-08
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
345
CL20180803111
SB20180803070
2018-08-03
ศักดิ์สิทธิ์ แสนศักดิ์หาญ
0865662131
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
346
CL20190430106
SB20190430061
2019-04-30
เอ็ม.เอช.เทคโนโลยี่ จำกัด
061-2533070
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
347
CL20190826154
SB20190826099
2019-08-26
บริษัทไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด
098-5315817
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
348
CL20200608156
HS6305499
2020-06-08
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
349
CL20151202003
SB20151202003
2015-12-02
ไม่ทราบ
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
350
CL20190515148
HM0069575
2019-05-15
089-8199684
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
351
CL20170103033
HM0035881
2017-01-03
0632253318
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
352
CL20170121063
HS0010538
2017-01-21
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
353
CL20180824131
HM0062142
2018-08-24
088-2590989
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
354
CL20160519020
HM0024343
2016-05-19
085-1980238
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
355
CL20170228073
HS0010538
2017-02-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
356
CL20170109044
HS0010648
2017-01-09
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
357
CL20170824096
HS0014527
2017-08-24
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
358
CL20190515149
HS0025655
2019-05-15
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
359
CL20200407109
SB20200407064
2020-04-07
บิสแทน
0891097720
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
360
CL20161118064
HM0032809
2016-11-18
088-7923110
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
361
CL20170810082
SB20170810049
2017-08-10
สมคิด แก้วบรรจักร์
0818734603
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
362
CL20170606052
HS0007654
2017-06-06
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
363
CL20160810026
SB20160810018
2016-08-10
จิตรพล เทนสุภรณ์
0896453219
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
364
CL20170329082
SB20170329043
2017-03-29
พชธกร
0817166790
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
365
CL20161203034
SB20161203017
2016-12-03
หจก.พีเอ๊น แทคเกจจิ้ง เซ็นเตอร์พาร์ส
0817237474
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
366
CL20180716088
SB20180716056
2018-07-16
วีกรีน
0621974400
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
367
CL20171227101
SB20171227049
2017-12-27
บ เร้าท์เทิรน
0943195347
ดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
368
CL20161130087
SB20161130053
2016-11-30
พรชัย
0958986036
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
369
CL20170111049
SB20170111035
2017-01-11
บ เซาท์เทิร์น
0918470820
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
370
CL20190520153
SB20190520095
2019-05-20
โชคอนะนต์
02-9705114
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
371
CL20151105005
SB20151105004
2015-11-05
บริษัท อะกริ เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด
02 884 4899
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
372
CL20160908022
SB20160908016
2016-09-08
ณัฐพงษ์
0818403197
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
373
CL20160913029
SB20160913024
2016-09-13
สุรชัย
0818302128
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
374
CL20170121064
SB20170121043
2017-01-21
DealsPrice auto shop
0909870763
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
375
CL20190904150
SB20190904099
2019-09-04
ทศพล กรดแก้ว
080030160
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
376
CL20160901001
SB20160901001
2016-09-01
บ เคเอสพี อีสาน จำกัด
0829785748
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
377
CL20161013029
SB20161013018
2016-10-13
บ แนนทัคเก็ต
077915158
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
378
CL20161121069
SB20161121045
2016-11-21
เอก พลหาญ
0987654321
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
379
CL20171222098
HM0052487
2017-12-22
0807982427
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
380
CL20160728035
SB20160728024
2016-07-28
ศักดิ์ดา
0888838875
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
381
CL20180507099
SB20180507060
2018-05-07
นัฐพล
089-6766480
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
382
CL20180315094
SB20180315051
2018-03-15
คุณ พลอย
092-4423789
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
383
CL20200213131
SB20200213076
2020-02-13
เอส เอส เอ็ม คลังแทรคเตอร์
045691355
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
384
CL20160815034
SB20160815022
2016-08-15
คุณโต
091-8083506
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
385
CL20160908018
SB20160908013
2016-09-08
ประหยัด นนทวงศ์
0818245575
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
386
CL20160908018
SB20160908013
2016-09-08
พลอินทร์ ชีวันวัฒนชัย
0818245575
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
387
CL20170713059
SB20170713036
2017-07-13
คุณ ชลิต
085-0486280
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
388
CL20170803072
SB20170803045
2017-08-03
Soulstone
02-2864780/0812349393
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
389
CL20200108131
SB20200108085
2020-01-08
คุณเอ๋
0869046334
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
390
CL20190830160
SB20190830104
2019-08-30
นันพัฒ
0968845887
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
391
CL20180405061
HS0018559
2018-04-05
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
392
CL20160328042
SB20160328024
2016-03-28
คุณ วรรณฤทัย ศรีหลัก
0816700736
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
393
CL20170303053
SB20170303027
2017-03-03
คุณณัฐพล
091-5520103
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
394
CL20180518113
SB20180518070
2018-05-18
ธนัชพร แสงงิ้ว
0892712933
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
395
CL20180521115
SB20180521072
2018-05-21
ชนัชพร แสงงิ้ว
089-271-2933
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
396
CL20190613138
HS0026387
2019-06-13
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
397
CL20170915092
SB20170915063
2017-09-15
Smile mart เกาะเต่า
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
398
CL20180611104
SB20180611054
2018-06-11
คุณ เปิ้ล
084-6153636
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
399
CL20160822048
HS0008174
2016-08-22
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
400
CL20160609016
SB20160609007
2016-06-09
sna system
0880073911
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
401
CL20170107039
SB20170107027
2017-01-07
คุณ หมุ่ม
0982498298
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
402
CL20160725024
SB20160725017
2016-07-25
ดวงทิพย์
0987654321
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
403
CL20161201027
SB20161201014
2016-12-01
solution systems
0842607872
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
404
CL20180830138
HS0021551
2018-08-30
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
405
CL20160511007
SB20160511003
2016-05-11
คุณบุ๋ม
0852548338
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
406
CL20161121071
SB20161121047
2016-11-21
ราชโย
088-333-2888
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
407
CL20161201030
SB20161201015
2016-12-01
ปัญจพล
0836942222
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
408
CL20170707053
SB20170707034
2017-07-07
คุณ เบลล์
0863189862
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
409
CL20180320100
SB20180320054
2018-03-20
โรยัล ปาร์ค ไทยแลนด์
065-5623788
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
410
CL20200909175
SB20200909119
2020-09-09
ปัญจพล
0917878295
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
411
CL20170109042
SB20170109030
2017-01-09
ดาวรุ่ง เทคโนโลยี
0624950836
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
412
CL20151116019
SB20151116015
2015-11-16
บริษัท แอทสยามไซท์ จำกัด
029422003
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
413
CL20160610018
HM0025428
2016-06-10
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
414
CL20180625120
HM0059598
2018-06-25
0891226388
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
415
CL20161123076
SB20161123050
2016-11-23
ศักดิฺสิทธฺ์
0853594444
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
416
CL20170220062
HS0010233
2017-02-20
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
417
CL20170922102
HM0048358
2017-09-22
0870959497
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
418
CL20190326137
HM0068738
2019-03-26
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
419
CL20160726028
SB20160726020
2016-07-26
ยานณกาล
02678877
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
420
CL20160926053
SB20160926039
2016-09-26
แพท AKEAKE
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
421
CL20160803009
SB20160803007
2016-08-03
ร้านเอมี่มาร์ท
0897765635
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
422
CL20170130074
SB20170130049
2017-01-30
โรงเรียนศีธรรมวัดใหม่
0098765333
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
423
CL20200608157
SB20200608087
2020-06-08
สวย ยอดหนองแก้ว
0861570165
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
424
CL20160331049
HS0006047
2016-03-31
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
425
CL20180626122
HS0020294
2018-06-26
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
426
CL20160603006
SB20160603003
2016-06-03
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
02 285 6385
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
427
CL20181102127
HS0022785
2018-11-02
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
428
CL20160204007
SB20160204003
2016-02-04
ภราดร
0840444899
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
429
CL20160608011
SB20160608006
2016-06-08
คุณกิติรัต
083-2503131
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
430
CL20160727031
SB20160727023
2016-07-27
คุณเก่ง
084-9900579
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
431
CL20170930114
SB20170930080
2017-09-30
วรพจณ์
0955156442
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
432
CL20180125100
SB20180125070
2018-01-25
เฮียกุ้ย ( บางไผ่มอเตอร์ )
092-2822095
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
433
CL20180129107
SB20180129074
2018-01-29
ดลนภัส วัฒนเดโชชัย
0815995073
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
434
CL20180130111
SB20180130077
2018-01-30
สมพร ฉายาสกุลวงศ์
0617076804
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
435
CL20180326107
SB20180326058
2018-03-26
ประสิทธฺิ์ บุญเกล้า
0893878738
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
436
CL20170220064
HM0037164
2017-02-20
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
437
CL20170911083
HS0013704
2017-09-11
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
438
CL20171009068
HS0015391
2017-10-09
เอ / 0890452262
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
439
CL20160802007
SB20160802005
2016-08-02
ห จ ก บี แอนด์ เอ ซิสเตมส์
0896353119
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
440
CL20180611102
SB20180611052
2018-06-11
บริษัท โปรบริเทค
0856672949
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
441
CL20190709109
SB20190709069
2019-07-09
นางสาวจันจิรา ไชยเกต
0422234367
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
442
CL20170125068
HM0036955
2017-01-25
081-5443645
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
443
CL20170601045
HM0043253
2017-06-01
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
444
CL20180802109
HM0061549
2018-08-02
089-7160040
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
445
CL20180910127
HM0063228
2018-09-10
090-3164761
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
446
CL20181025107
HM0064616
2018-10-25
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
447
CL20190312125
HM0068477
2019-03-12
089-112 0383
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
448
CL20190426101
HM0069591
2019-04-26
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
449
CL20151116024
SB20151116017
2015-11-16
คูณสมัคร เนการแสงศรี
0000000000
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
450
CL20151123026
SB20151123019
2015-11-23
คุณ สำราญ เวียงนนท์
0815462922
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
451
CL20160119019
SB20160119016
2016-01-19
คุณ สมมัคร เนตรแสงสี
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
452
CL20160309013
SB20160309008
2016-03-09
คุณธวัชชัย มงคลวุฒิวงษ์
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
453
CL20161222068
SB20161222034
2016-12-22
วิรัตนา
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
454
CL20160210014
HM0014721
2016-02-10
089-793-0851
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
455
CL20180517107
HM0058418
2018-05-17
097-0466924
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
456
CL20180702079
HM0057941
2018-07-02
0864202377
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
457
CL20170111048
SB20170111034
2017-01-11
วรัตนา เหลืองพานิช
0898765432
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
458
CL20170706049
SB20170706030
2017-07-06
บ แอนตี้ไฟร์
0891304989
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
459
CL20170706049
SB20170706030
2017-07-06
อานุ ซ้อมจันทร์
0891304989
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
460
CL20171215082
SB20171215039
2017-12-15
ทัสมา จงชาญสิทโท
0623949396
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
461
CL20190625147
SB20190625080
2019-06-25
นารี เกดหอม
0854463550
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
462
CL20200622171
HM6306423
2020-06-22
083-9710463
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
463
CL20170501037
SB20170501021
2017-05-01
ยอด
0924930963
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
464
CL20170803070
SB20170803044
2017-08-03
สุกัญญา
0946298939
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
465
CL20180526124
SB20180526077
2018-05-26
คุณชนะสิทธิ์
086-3225757
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
466
CL20190426100
SB20190426057
2019-04-26
วัชรินทร์
0817538234
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
467
CL20160122021
HM0005326
2016-01-22
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
468
CL20181217110
HM0065299
2018-12-17
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
469
CL20180625121
HM0060283
2018-06-25
086-3225757
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
470
CL20151104004
SB20151104003
2015-11-04
คุณ ธนู
0804273080
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
471
CL20160815033
HM0028346
2016-08-15
081-7871036
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
472
CL20160825058
HM0028870
2016-08-25
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
473
CL20170809080
HM0042822
2017-08-09
089-4116911
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
474
CL20180817124
HM0062185
2018-08-17
098-4582328
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
ซ่อมสินค้านอกประกัน
475
CL20160314024
SB20160314014
2016-03-14
คุณยุพดี เมืองน้อย
089-1659926
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
476
CL20160509002
SB20160509001
2016-05-09
คุณบุญสู้
0816368424
รออะไหล่เคลม
เคลมสินค้าในประกัน
477
CL20161109047
SB20161109030
2016-11-09
อภินันท์
0909591027
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
478
CL20161220065
SB20161220032
2016-12-20
ชิงชัย
0818088948
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
479
CL20170428046
SB20170428024
2017-04-28
ชาญ
0863419597
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
480
CL20170513060
SB20170513033
2017-05-13
คุณ กัลยา พูลมา
089-2044041
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
481
CL20170730079
SB20170730048
2017-07-30
ฐิติพร
0830965279
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
482
CL20160324038
HM0020469
2016-03-24
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
483
CL20180809115
HM0058613
2018-08-09
062-949-5533
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
484
CL20160730042
SB20160730028
2016-07-30
สมศักดิ์
0897734762
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
485
CL20190319131
SB20190319069
2019-03-19
คุณราตรี
084-6643639,082-6506960
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
486
CL20160518018
SB20160518011
2016-05-18
คุณจินจุทา
089-0009139
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
487
CL20160512008
HM0022984
2016-05-12
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
488
CL20160620026
HM0025787
2016-06-20
0800921575
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
489
CL20160620027
HM0025311
2016-06-20
085-944-5315
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
490
CL20170203043
HM0037544
2017-02-03
081-5443645
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
491
CL20200520181
HM6305382
2020-05-20
095-8989854
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
492
CL20170606055
HM0043247
2017-06-06
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
493
CL20161025046
HM0031371
2016-10-25
081-7618198
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
494
CL20161226073
HM0035621
2016-12-26
092-9915966
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
495
CL20200715124
HS6306303
2020-07-15
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
496
CL20201030141
HS6310206
2020-10-30
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
497
CL20160304006
SB20160304004
2016-03-04
เปล้งศรี
0987651234
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
498
CL20160315027
SB20160315015
2016-03-15
คุณ เริงชัย ขัตติยะมาน
0831767601
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
499
CL20170606049
HM0042635
2017-06-06
087-7823874
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
500
CL20160801005
SB20160801003
2016-08-01
คุณ วิค
083-8152864
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
501
CL20180214099
HS0017739
2018-02-14
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
502
CL20160602003
SB20160602002
2016-06-02
เมืองชลฟาร์มาซี
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
503
CL20170720069
SB20170720042
2017-07-20
มาบตาพุตไฮโครลิค
0912491959
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
504
CL20170830102
SB20170830064
2017-08-30
หกจ สมนึกเภสัช
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
505
CL20180806112
SB20180806071
2018-08-06
บ รีชเน็ซ แอ็ดเซซโซรี่
0860336381
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
506
CL20200825182
SB20200825117
2020-08-25
โปรซูเมอร์ ชัพพลาย
0982736931
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
507
CL20180626124
SB20180626067
2018-06-26
ทีดับบลิน อินเตอร์เทรด
0846452493
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
508
CL20160825059
HS0001780
2016-08-25
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
509
CL20180903118
SB20180903083
2018-09-03
ไอเทควายริ่งค์
0621363760
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
510
CL20171101091
SB20171101057
2017-11-01
ดุสิต
098787654321
รออะไหล่เคลม
เคลมสินค้าในประกัน
511
CL20160908020
HM0028910
2016-09-08
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
512
CL20161121070
SB20161121046
2016-11-21
แอ๊ด
0800003012
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
513
CL20170731078
SB20170731049
2017-07-31
เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
514
CL20171122114
SB20171122070
2017-11-22
คุณ วัชระ
0863107027
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
515
CL20170808077
HS0014340
2017-08-08
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
516
CL20171108097
HM0047041
2017-11-08
0863107027 วัชระ
รับสินค้าเคลมและประเมินอาการ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
517
CL20170606056
SB20170606021
2017-06-06
วัชระ
0819315945
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
518
CL20160926051
SB20160926038
2016-09-26
ญาณวุมิ
0800003012
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
519
CL20170223070
HS0011467
2017-02-23
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
ซ่อมสินค้านอกประกัน
520
CL20180517110
SB20180517067
2018-05-17
น้ำฝน แผ่พร
0837540533
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
521
CL20180615110
SB20180615060
2018-06-15
โรโตเมทริกส์
0987654321
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
เคลมสินค้าในประกัน
522
CL20160510005
HS0006464
2016-05-10
02-675-8700-9
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
523
CL20171127118
SB20171127074
2017-11-27
ปุณณภา รัตติเอกภาส
0867744545
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
524
CL20170420036
HS0012189
2017-04-20
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
525
CL20190226126
HS0024588
2019-02-26
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
526
CL20160829063
HM0028548
2016-08-29
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
527
CL20151124028
SB20151124020
2015-11-24
ร.ต รัชฎา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
025169320
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
528
CL20160318032
SB20160318018
2016-03-18
คุณ วรรธนะ ร่างสม
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
529
CL20161123077
SB20161123051
2016-11-23
นายอดิเรก
0863141312
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
530
CL20190514144
SB20190514090
2019-05-14
เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
0863141312
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
531
CL20180404059
HM0050288
2018-04-04
0863141312
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
532
CL20190220125
HM0066210
2019-02-20
0863141312
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
533
CL20170214057
SB20170214037
2017-02-14
วิสุกาณฑ์ หาญสวัสดิ์
089576487
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
534
CL20160928060
SB20160928044
2016-09-28
นางสาวอมรรัตน์ มูลเมือง
0869696854
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
535
CL20170116056
HS0010649
2017-01-16
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
536
CL20160620025
SB20160620012
2016-06-20
คุณอมรรัตน์ มูลเมือง
0887507497
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
537
CL20160921039
SB20160921032
2016-09-21
คุณ คมกฤต
082-9645222
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
538
CL20170525081
HM0037168
2017-05-25
088-5019051
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
539
CL20200622169
HM6306353
2020-06-22
0972409898
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
540
CL20170116055
HM0035525
2017-01-16
0848461625
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
541
CL20200430114
HM6304268
2020-04-30
0846816848
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
542
CL20171115104
HM0050904
2017-11-15
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
543
CL20151116020
HM0015250
2015-11-16
086-3388799
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
544
CL20161226072
HM0035437
2016-12-26
0922509422
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
545
CL20180914130
HM0062290
2018-09-14
0864329268
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
546
CL20160122022
HS0004788
2016-01-22
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
547
CL20161128080
HM0033939
2016-11-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
548
CL20160523026
HM0024179
2016-05-23
089-486-9469 จันทร์
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
549
CL20160411003
HS0005552
2016-04-11
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
550
CL20160829062
HM0029230
2016-08-29
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
551
CL20160427017
HM0023012
2016-04-27
0837048141
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
552
CL20160722021
SB20160722014
2016-07-22
ดูระธรรม
0814383441
ดำเนินการซ่อม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
553
CL20160722022
SB20160722015
2016-07-22
ดูระธรรม
0814383441
ดำเนินการซ่อม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
554
CL20190323134
SB20190323071
2019-03-23
คุณวสันต์
0818401610
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
555
CL20170131080
HM0037324
2017-01-31
0816655635
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
556
CL20160119018
SB20160119015
2016-01-19
บริษัท เอ็มวีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
557
CL20160819047
SB20160819030
2016-08-19
คุณบาย
0863144367
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
558
CL20160916033
SB20160916028
2016-09-16
ธียาภรณ์ ซ้วนเซ่ง
0874871782
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
เคลมสินค้าในประกัน
559
CL20170907071
SB20170907051
2017-09-07
บ.ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด (คุณเก๋)
026434485
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
560
CL20180126103
SB20180126071
2018-01-26
คุณนฤมล พรหมโชติ
023995744
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
561
CL20180201080
SB20180201048
2018-02-01
คุณ นฤมล
02-3995744-6
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
562
CL20180208090
SB20180208053
2018-02-08
ไบเดริช
0951645486
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
563
CL20180219103
SB20180219060
2018-02-19
นุชศรา
0891139672
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
564
CL20180319099
SB20180319053
2018-03-19
บริษัท มินหลาด
098-2849244
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
565
CL20181002096
SB20181002059
2018-10-02
อัจฉราภรณ์
085-741-7232
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
566
CL20190118125
SB20190118082
2019-01-18
บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด
02-3995744-6/063-1717087
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
567
CL20190304119
SB20190304064
2019-03-04
กอปรยศ มาลิเสน
0985206788
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
568
CL20151208006
HM0016437
2015-12-08
0857214101
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
569
CL20160614023
HS0005276
2016-06-14
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
570
CL20160816038
SB20160816026
2016-08-16
มุก
0959591650
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
571
CL20191107144
SB20191107092
2019-11-07
บริษัท ทีคอม
095-1483599
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
572
CL20160801004
IV0000602
2016-08-01
02-192-1820-1
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
573
CL20171006060
HS0015418
2017-10-06
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
574
CL20170322074
HS0011456
2017-03-22
02-5976488-9
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
575
CL20180801107
SB20180801067
2018-08-01
ร้าน ไอทีโฟน
0896708865
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
576
CL20170518067
HS0012457
2017-05-18
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
577
CL20170913089
HM0048227
2017-09-13
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
578
CL20191212121
HS0029555
2019-12-12
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
579
CL20161203033
HM0034234
2016-12-03
0857838480
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
580
CL20161107043
HM0032669
2016-11-07
0847194997
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
581
CL20170519068
HS0012577
2017-05-19
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
582
CL20170403023
HM0040727
2017-04-03
0625932899
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
583
CL20160330046
HM0021856
2016-03-30
0897217716
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
584
CL20170313063
HM0035584
2017-03-13
0897908002
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
585
CL20161116057
SB20161116037
2016-11-16
บจก.อาร์ เอ็นเอ็น ซับพลาย (คุณษมาพร)
092-3195087
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
586
CL20180103084
SB20180103058
2018-01-03
บ็อบ
087-0568821
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
587
CL20180329115
SB20180329062
2018-03-29
หกจ อาร์ เอ็นเอ็น ซัพพลาย
0923195089
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
588
CL20190423099
SB20190423056
2019-04-23
คุณยุพิน
092-3195087
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
589
CL20190610133
SB20190610074
2019-06-10
สยาม แคสติ้ง เพาว์เดอร์ส
0867807818
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
590
CL20170901064
SB20170901047
2017-09-01
บริษัท มีสตางส์ มีทรัพย์
0832949882
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
591
CL20200331157
SB20200331083
2020-03-31
วงคี
0959649280
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
592
CL20160926052
HS0008648
2016-09-26
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
593
CL20160126026
SB20160126020
2016-01-26
บ.เอ็นไวแล็บ(คุณอรพิน)
02-8023577-8
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
594
CL20160903006
SB20160903004
2016-09-03
คุณวันชนะ
0990548119
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
595
CL20170130077
SB20170130052
2017-01-30
มนตรี ถนอมกลาง
0835535385
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
596
CL20170130077
SB20170130052
2017-01-30
มนตรี ถนอมกลาง
0835535385
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
597
CL20170428051
SB20170428028
2017-04-28
นิชชา ปานทผลิน
0810009559
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
598
CL20170822094
SB20170822058
2017-08-22
บ.ฟอร์คัส จำกัด
0935691164 คุณอร
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
599
CL20170905067
SB20170905048
2017-09-05
นิชชา ปานทผลิน
0810009559
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
600
CL20180604094
SB20180604047
2018-06-04
เวฟ ดี โกลด์ จำกัด
0944235294
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
601
CL20180611103
SB20180611053
2018-06-11
คุณอภิสิทธิ์
099-0160568
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
602
CL20190626153
SB20190626084
2019-06-26
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
023169419-142
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
603
CL20200802161
SB20200802105
2020-08-02
ชัยวัฒน์
0816880366
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
604
CL20160115014
SB20160115013
2016-01-15
ประกายทิพ
084-1414562
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
605
CL20160221026
SB20160221017
2016-02-21
จกรพงษ์
0830463827
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
606
CL20160726027
SB20160726019
2016-07-26
คุณภัทร
081-9881492
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
607
CL20160919035
SB20160919030
2016-09-19
คุณจู
085-8143713
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
608
CL20161025043
SB20161025027
2016-10-25
คุณสุภัทรา ศุภวิทยาภินันท์
081-9881492
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
609
CL20161025043
SB20161025027
2016-10-25
สิทธิกร
081-9881492
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
610
CL20161115054
SB20161115034
2016-11-15
คุณสุวลี อ่อนจันทร์
0826888122
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
611
CL20161115056
SB20161115036
2016-11-15
ณัฎฐพัชร
0898465240
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
612
CL20170408029
SB20170408014
2017-04-08
คุณ สุวลี
0826888122,024400686
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
613
CL20170602048
SB20170602018
2017-06-02
นุกูล
0894512444
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
614
CL20170630090
SB20170630044
2017-06-30
คุณประยุทธ ทรัพย์วัฒนไพศาล
095-6159469
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
615
CL20170911082
SB20170911059
2017-09-11
ศุรชัย
0963219597
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
616
CL20170924109
SB20170924076
2017-09-24
สุวลี อ่อนจันทร์
0826888122
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
617
CL20180424082
SB20180424045
2018-04-24
ศุขมงคล ภานุพัฒน์
088-017-4122
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
618
CL20180425087
SB20180425049
2018-04-25
สุขมงคล
0880174122
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
619
CL20180510104
SB20180510064
2018-05-10
สุรชัย
0963219597
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
620
CL20180725099
SB20180725063
2018-07-25
เจ๋หมวย
0632419982
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
621
CL20180806113
SB20180806072
2018-08-06
จุฑามาศ
0853050738
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
622
CL20190322133
SB20190322070
2019-03-22
บ.คอลลิงตัน (ประเทศไทย) จำกัด คุณสิทธิชัย
0947432415
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
623
CL20190510138
SB20190510085
2019-05-10
คุณ วิกร
081-7338234
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
624
CL20190819146
SB20190819095
2019-08-19
อนุรักษ์
0969166525
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
625
CL20190819146
SB20190819095
2019-08-19
บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น
0969166525
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
626
CL20190918164
SB20190918110
2019-09-18
คุณ อนุรักษ์
096-9166525
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
627
CL20191021126
SB20191021076
2019-10-21
พิทักษ์
0957649392
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
628
CL20200225143
SB20200225084
2020-02-25
นิศาการ
0880423577
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
629
CL20200422112
SB20200422066
2020-04-22
วิกร
0817338234
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
630
CL20200928194
SB20200928137
2020-09-28
แหลม
0879345538
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
631
CL20160204005
HM0018779
2016-02-04
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
632
CL20160407002
HS0005708
2016-04-07
081-6163253
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
633
CL20160427019
SB20160427009
2016-04-27
คุณวัลลภา
094-9258688
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
634
CL20160309014
SB20160309009
2016-03-09
คุณ สุเทพ เพชรานนท์
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
635
CL20160229038
SB20160229025
2016-02-29
คุณภัทรพงศ์ จิวะนันทประวัติ
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
636
CL20190109120
HM0066741
2019-01-09
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
637
CL20170614065
SB20170614028
2017-06-14
มาร์ซัน จำจัด
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
638
CL20180411071
HM0057258
2018-04-11
0835015017
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
639
CL20200319152
HS6303083
2020-03-19
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
640
CL20160418007
HM0022195
2016-04-18
080-0290289
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
641
CL20180410067
HS0018774
2018-04-10
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
642
CL20160229037
SB20160229024
2016-02-29
ร้านน้ำพงศ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
643
CL20160815036
SB20160815024
2016-08-15
วิศวัช แซ่ตัง
0991738238
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
644
CL20161012027
SB20161012015
2016-10-12
วิรัช เจียมมณีพร
0817642710
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
645
CL20170706051
SB20170706032
2017-07-06
วอเตอร์วันไซน์
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
646
CL20180103082
SB20180103056
2018-01-03
วันชัย เสนาธรรม
0815526413
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
647
CL20180305084
SB20180305045
2018-03-05
วันชัย เสนาธรรม
0930430658
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
648
CL20180626125
SB20180626068
2018-06-26
พงศ์วิทย์
0819684804
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
649
CL20201005130
SB20201005079
2020-10-05
นรากร บุญม่วง
089-839-7288
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
650
CL20160524031
HM0024139
2016-05-24
086-413-2558
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
651
CL20161025051
HM0032286
2016-10-25
0897145849
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
652
CL20170726074
HM0045702
2017-07-26
0832599944
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
653
CL20190712111
HM0070805
2019-07-12
086-5104898
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
654
CL20160509003
HM0023032
2016-05-09
0858480047
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
655
CL20201212130
SB20201212068
2020-12-12
บริษัท ที.อี.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
086-3427611
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
656
CL20151221019
SB20151221011
2015-12-21
บริษัท นานา ไวร์ฮาร์นิส จำกัด
0870578677
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
657
CL20170405027
SB20170405013
2017-04-05
อดิศักดิ์ จันทามี
0879534651
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
658
CL20180112093
SB20180112065
2018-01-12
ตาล
0949463516
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
659
CL20180219104
SB20180219061
2018-02-19
เจ
0896843343
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
660
CL20171006064
HM0049296
2017-10-06
093-3297845
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
661
CL20160308011
HM0020782
2016-03-08
02-751-5401
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
662
CL20180817123
SB20180817080
2018-08-17
สุนันท์
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
663
CL20160524028
HM0024462
2016-05-24
0922505070
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
664
CL20161007018
SB20161007008
2016-10-07
tristan
0814904941
รออะไหล่เคลม
เคลมสินค้าในประกัน
665
CL20161025050
HM0032158
2016-10-25
085-7629898
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
ซ่อมสินค้านอกประกัน
666
CL20180214096
HS0017769
2018-02-14
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
667
CL20180824130
HM0062419
2018-08-24
0818384105
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
668
CL20171004059
SB20171004036
2017-10-04
สุพัชระกร
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
669
CL20200810168
HS6307447
2020-08-10
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
670
CL20190305121
HS0024756
2019-03-05
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
671
CL20161011025
SB20161011014
2016-10-11
บ พี เอ็ม เทคโนโลยี
021015621
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
672
CL20170314064
SB20170314032
2017-03-14
พัทลุงดีเซล
0897654321
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
673
CL20200805162
SB20200805106
2020-08-05
สงวนไทย
022913863
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
674
CL20200608158
HM6305875
2020-06-08
0897073364
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
675
CL20170910077
HM0048036
2017-09-10
085-0852733
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
676
CL20160603007
HM0024952
2016-06-03
089-4845995
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
677
CL20160805016
SB20160805012
2016-08-05
คุณอ้อม
0899901190
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
678
CL20160808020
SB20160808013
2016-08-08
คุณอ้อม
0899901190
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
679
CL20171222096
SB20171222046
2017-12-22
พีรวัส อ่อนประเสิิฐ
836553176
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
680
CL20160210016
HM0017809
2016-02-10
081-4458802 สาดิด
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
681
CL20160328040
HM0018052
2016-03-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
682
CL20170131079
HM0037137
2017-01-31
0811734582
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
683
CL20170628085
HM0044475
2017-06-28
0815927974
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
684
CL20171220092
HM0051218
2017-12-20
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
685
CL20151112016
SB20151112012
2015-11-12
มูลศืนธุ์
0864110270
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
686
CL20160316029
SB20160316017
2016-03-16
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลี
0815441111
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
687
CL20160519019
SB20160519012
2016-05-19
คุณัฐพล เนตรนพ
0924450088
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
688
CL20160526034
SB20160526018
2016-05-26
มิว
0937642050
ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
689
CL20160601001
SB20160601001
2016-06-01
TIM002
080-5595558
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
690
CL20160720019
SB20160720012
2016-07-20
ยุรนันท์
0970461991
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
691
CL20161122073
SB20161122049
2016-11-22
เจริญพร ศรีโพธิ์ชัย
0815979337
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
692
CL20161212041
SB20161212020
2016-12-12
ซี เอ เอส เอช ออโตพาร์ทส จำกัด
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
693
CL20170217060
SB20170217039
2017-02-17
tim002
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
694
CL20151202005
HS0004246
2015-12-02
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
695
CL20160119017
HM0018261
2016-01-19
090-4598933
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
696
CL20160620028
HM0025689
2016-06-20
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
697
CL20161025047
HM0032137
2016-10-25
089-7383923
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
698
CL20161219061
HM0035179
2016-12-19
0610429959
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
699
CL20180509101
HS0019294
2018-05-09
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
700
CL20161025044
SB20161025027
2016-10-25
คุณสุภัทรา ศุภวิทยาภินันท์
0868476174
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
701
CL20161025044
SB20161025027
2016-10-25
สิทธิกร
0868476174
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
702
CL20170204046
SB20170204029
2017-02-04
พันศักดิ์
0818443012
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
703
CL20200507170
SB20200507105
2020-05-07
สุพร
0840840099
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
704
CL20160330048
HM0021903
2016-03-30
0859456989
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
705
CL20160418006
HM0022675
2016-04-18
0981935482
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
706
CL20160420010
HM0022523
2016-04-20
0899697471
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
707
CL20160602005
HM0024860
2016-06-02
083-0378570
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
708
CL20160819043
HM0028702
2016-08-19
0931734237
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
709
CL20170328081
SB20170328042
2017-03-28
คุณสุมิตร
089-5949409
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
710
CL20160608014
HM0025194
2016-06-08
0956358353
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
711
CL20161212042
HM0034595
2016-12-12
0840612024
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
712
CL20170620073
SB20170620031
2017-06-20
คุณกฤษณะ
081-6558316
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
713
CL20161128081
HS0009610
2016-11-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
714
CL20160704003
SB20160704003
2016-07-04
มานพ
0819102897
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
715
CL20161104038
SB20161104025
2016-11-04
คุณ กบ
0994499456
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
716
CL20161019039
HS0005766
2016-10-19
02-530-8253,0843600401
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
717
CL20161011024
HM0031372
2016-10-11
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
718
CL20160223028
SB20160223019
2016-02-23
คุณพิภพ ชินวงศ์อมร
0804267149
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
719
CL20161104036
SB20161104024
2016-11-04
สุรศักดิ์
0892535863
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
720
CL20180207088
SB20180207051
2018-02-07
วศิน ศรีวิเชียร
12345678910
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
721
CL20180420079
SB20180420043
2018-04-20
สราวุธ
ุ0812823843
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
722
CL20200525186
SB20200525115
2020-05-25
วีรพงศ์ สุจริต
0852324051
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
723
CL20160201002
HM0017705
2016-02-01
093-7101650
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
724
CL20160727033
HM0027627
2016-07-27
084-3109210
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
725
CL20161208037
HM0034613
2016-12-08
032-343281
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
726
CL20170113052
HM0035406
2017-01-13
086-546-0925
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
727
CL20170803073
HM0043948
2017-08-03
080-426-7149
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
728
CL20171103095
HM0048449
2017-11-03
0811525388
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
729
CL20180223109
HM0055387
2018-02-23
0804267149
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
730
CL20190826150
HM0072630
2019-08-26
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
731
CL20160621031
HM0025077
2016-06-21
083-9478983
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
732
CL20170306055
HM0039262
2017-03-06
0949251541
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
733
CL20160603008
HM0024560
2016-06-03
0896111534
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
734
CL20190702103
HM0071240
2019-07-02
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
735
CL20160411004
SB20160411003
2016-04-11
คุณ สุรพล จั่นเนตร
0816357608
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
736
CL20180618116
SB20180618065
2018-06-18
ประเสร็จ
0636265853
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
737
CL20151202004
HM0016350
2015-12-02
0890609143
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
738
CL20161123074
HM0033338
2016-11-23
0818445605
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
739
CL20161222067
HM0035379
2016-12-22
0621746768
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
740
CL20190508136
SB20190508084
2019-05-08
คณาภูมิ บุตรไชรเจริญ
080-7464-146
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
741
CL20171018081
SB20171018047
2017-10-18
บ พีซีเอสออยล์ กำกัด
0818762268
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
742
CL20160728034
HM0027409
2016-07-28
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
743
CL20200826183
SB20200826118
2020-08-26
คุณมนต์สิทธิ์
090-9697030
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
744
CL20190419096
SB20190419054
2019-04-19
น้องฟ้าเชิอร์วิส
0922751964
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
745
CL20180615111
SB20180615061
2018-06-15
จักรพงษ์
0944169452
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
746
CL20151226024
HM0017324
2015-12-26
091-839-4827
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
747
CL20160831066
SB20160831041
2016-08-31
วีระศักดิ์ เนียมสวัสดี
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
748
CL20190826153
HM0072365
2019-08-26
0857520284
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
749
CL20160301004
SB20160301003
2016-03-01
บ. ซีคอนซีสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
750
CL20161112051
SB20161112033
2016-11-12
คุณ วิพนธ์
089-1121561
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
751
CL20190829156
HM0072748
2019-08-29
0857170193
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
752
CL20160524030
SB20160524016
2016-05-24
บริษัท เวลโรล จำกัด
0-2709-2245-7
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
753
CL20200824177
SB20200824114
2020-08-24
เสฏวุฒิ
096410618
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
754
CL20161121068
HS0009550
2016-11-21
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
755
CL20151028002
HM0010355
2015-10-28
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
756
CL20170807074
HM0046191
2017-08-07
0841602655
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
757
CL20180719092
HM0061325
2018-07-19
089-1120383
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
758
CL20181008100
HM0064170
2018-10-08
087-2293995
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
759
CL20170109041
SB20170109029
2017-01-09
พนมชัย แสงสว่าง
0878085061
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
760
CL20151215012
HM0015784
2015-12-15
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
761
CL20160707010
HM0026432
2016-07-07
0876722849
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
762
CL20160516016
SB20160516009
2016-05-16
คุณ พัลลภ ไชยเจริญ
ไม่ทราบ
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
763
CL20180402053
SB20180402030
2018-04-02
หจก.อ๋าการยาง
02-5169453,025162776
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
764
CL20160723023
HM0019126
2016-07-23
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
765
CL20161218060
SB20161218030
2016-12-18
อรรณพ แก่นจ้าย
098-8950337
รออะไหล่เคลม
เคลมสินค้าในประกัน
766
CL20180411073
HS0018656
2018-04-11
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
767
CL20170628083
SB20170628040
2017-06-28
วินธันวา
0870879596
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
768
CL20160419008
SB20160419004
2016-04-19
คุณคม
084-4224188
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
769
CL20170703045
SB20170703029
2017-07-03
หจก.แมกเนติค แอนเน็กซ์ ซัพพลาย
089-1618577
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
770
CL20170703047
SB20170703029
2017-07-03
หจก.แมกเนติค แอนเน็กซ์ ซัพพลาย
089-1618577
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
771
CL20171017076
SB20171017045
2017-10-17
คุณ นุชนาท
085-0430888
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
772
CL20170624077
SB20170624035
2017-06-24
พลากรณ่
0809000319
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
773
CL20161118063
SB20161118042
2016-11-18
คุณพนม
081-9667871
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
774
CL20171121113
HS0016419
2017-11-21
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
775
CL20180802108
SB20180802068
2018-08-02
บ.กรีน แอนด์ อีโค่ ไอเดีย
0996954659
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
776
CL20160209013
SB20160209010
2016-02-09
คุณ โต้ง
0817100197
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
777
CL20170225071
SB20170225043
2017-02-25
คุณปุ๋ย
034-864091
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
778
CL20191010122
HM0073898
2019-10-10
0959353544
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
779
CL20170608057
SB20170608022
2017-06-08
บ เมมเบอร์เทค
0779876543
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
780
CL20180115094
SB20180115066
2018-01-15
ลินดา โรงบาลรามาธิบดี
0905089421
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
781
CL20170608058
HM0043580
2017-06-08
0834828275
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
782
CL20170616068
HM0043635
2017-06-16
0831786493
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
783
CL20170501044
SB20170501024
2017-05-01
หจก แก้วพัชร การพิมพ์
0840018284
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
784
CL20170822093
HS0014674
2017-08-22
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
785
CL20180502094
SB20180502057
2018-05-02
ชินกร
0892312803
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
786
CL20190218123
HS0024485
2019-02-18
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
787
CL20160717016
SB20160717010
2016-07-17
คุณทูล
086-5540117
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
788
CL20170911079
SB20170911057
2017-09-11
NTW เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
0863559128
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
789
CL20200528188
SB20200528117
2020-05-28
กิติศักดิ์
0850937449
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
790
CL20151113018
HS0004347
2015-11-13
000000000
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
791
CL20151113020
HM0015422
2015-11-13
0841452496
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
792
CL20160331051
HM0021549
2016-03-31
088-4202748
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
793
CL20160809023
HM0027802
2016-08-09
0892442816
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
794
CL20160829064
HM0029118
2016-08-29
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
795
CL20160921040
HM0030253
2016-09-21
083-544-5490
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
796
CL20161012026
HM0031624
2016-10-12
0800437900
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
797
CL20171013073
HM0049529
2017-10-13
0915830766
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
798
CL20180125102
HM0051189
2018-01-25
085 4354312
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
799
CL20190125127
HS0020863
2019-01-25
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
800
CL20191115149
SB20191115096
2019-11-15
มิตร เมดดิคอล จำกัด
025254575
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
801
CL20200601154
SB20200601086
2020-06-01
บรฺษัท นราภัทร ซัพพลาย จำกัด
0944472522
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
802
CL20160308012
SB20160308007
2016-03-08
คุณณัฐพงษ์ (บ.วาศร)
091-1798394
ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
เคลมสินค้าในประกัน
803
CL20170918095
SB20170918066
2017-09-18
อินดัสเทรียลแฟคทอรี่ฮัก
062-7412895
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
804
CL20190529163
SB20190529100
2019-05-29
มานิต
0960098825
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
805
CL20201102161
HS6310299
2020-11-02
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
806
CL20160219024
SB20160219016
2016-02-19
คุณประวิทย์ มาน้อย
0913809289
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
807
CL20160530035
SB20160530019
2016-05-30
ธงชัย
090-064-2530
ดำเนินการซ่อม
เคลมสินค้าในประกัน
808
CL20160901004
HM0029556
2016-09-01
0860333545
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
809
CL20191022127
SB20191022077
2019-10-22
เศรษฐิภัค
0985138839
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
810
CL20161107039
HM0032644
2016-11-07
0864602323
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
811
CL20160104001
SB20160104003
2016-01-04
คุณ เนาวรัตน์
0871443396
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
812
CL20160125025
SB20160125019
2016-01-25
คุณจักรวัฒ พึ่งบุญ
0849928889
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
813
CL20180219108
SB20180219064
2018-02-19
ทิวัฒถ์ บุญฤทธิ์
0814291026
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
814
CL20180817122
SB20180817079
2018-08-17
บุญรักษ์
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
815
CL20201210128
SB20201210066
2020-12-10
อินเน็กซ์ เคมีคอล
038357769
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
816
CL20170706048
SB20170706030
2017-07-06
บ แอนตี้ไฟร์
0869876543
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
817
CL20170706048
SB20170706030
2017-07-06
อานุ ซ้อมจันทร์
0869876543
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
818
CL20200518178
HS6305043
2020-05-18
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
819
CL20160208009
HM0019293
2016-02-08
0844808848
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
820
CL20160310016
SB20160310011
2016-03-10
ว่าที่ร้อยตรี ศราวุฒิ อิ่มทราย
0861895918
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
821
CL20170628084
SB20170628041
2017-06-28
พิทักษ์ สบบง
0979218122
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
822
CL20200819175
SB20200819112
2020-08-19
สุทธิเกียรติ
0985206788
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
823
CL20200312147
HM0077360
2020-03-12
66818292947
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
824
CL20190528161
HM0070455
2019-05-28
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
825
CL20151221020
HM0017106
2015-12-21
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
826
CL20200316149
SB20200316079
2020-03-16
คุณปัญญา
086-6912332
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
827
CL20200518180
HS6305156
2020-05-18
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
828
CL20160307009
SB20160307005
2016-03-07
คุณ กิจจา ประจำกิจ
0848807365
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
829
CL20181005098
SB20181005061
2018-10-05
เซนทรัลพลาซ่า
0909635536
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
830
CL20170703043
HM0044496
2017-07-03
27036298
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
831
CL20200925192
HM6309414
2020-09-25
086-470014
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
832
CL20170110045
SB20170110032
2017-01-10
ทินกร ยาวิชัย
0844896855
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
833
CL20171220091
HM0052539
2017-12-20
0831995277
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
834
CL20180206085
HM0054486
2018-02-06
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
835
CL20190506134
HM0069785
2019-05-06
087-2353102
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
836
CL20200227147
HM0077137
2020-02-27
0886488513
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
837
CL20170126069
HM0036858
2017-01-26
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
838
CL20171018078
HS0015505
2017-10-18
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
839
CL20200925190
HM6309583
2020-09-25
64047885
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
840
CL20171018079
HS0015505
2017-10-18
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
841
CL20180621118
HM0058318
2018-06-21
0868346556,089-5684885
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
842
CL20200824178
HM6308273
2020-08-24
66642351975
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
843
CL20160304007
HM0019994
2016-03-04
089-287-3234
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
844
CL20160301001
SB20160301001
2016-03-01
คุณ ปรีชาพร หัตถา
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
845
CL20160329043
SB20160329025
2016-03-29
คุณ โกศัย โตม่วย
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
846
CL20160613019
SB20160613008
2016-06-13
สุภา
0843615366
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
847
CL20171006065
SB20171006039
2017-10-06
ดุสิต
0987654321
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
เคลมสินค้าในประกัน
848
CL20160223030
HM0019994
2016-02-23
089-287-3234
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
849
CL20161013030
HS0008590
2016-10-13
0800632858 วิชิต
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
850
CL20161117061
HM0033011
2016-11-17
0806444665
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
851
CL20170501038
HM0041630
2017-05-01
0996173224
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
ซ่อมสินค้านอกประกัน
852
CL20170512058
HM0042263
2017-05-12
0892722443
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
853
CL20160218022
SB20160218015
2016-02-18
คุณประชุม บัวรอด
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
854
CL20210111147
HM6401012
2021-01-11
66939709554
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
855
CL20180218102
SB20180218059
2018-02-18
คุณเฉลิมพล
098-8317390
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
856
CL20170424040
SB20170424020
2017-04-24
โจ้ภาน
0909720217
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
857
CL20160425014
SB20160425006
2016-04-25
บริษัท นีโอ เดคคอร์ ดีไซด์ จำกัด
0863552447
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
858
CL20170130076
SB20170130051
2017-01-30
สรวิส โซติเรืองนภา
09176206681
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
859
CL20170606051
HS0012111
2017-06-06
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
860
CL20161217057
HS0010317
2016-12-17
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
861
CL20200220138
HM0076826
2020-02-20
0984134599, 028177243
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
862
CL20180618117
HM0059803
2018-06-18
098-7494744
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
863
CL20190116123
HS0023686
2019-01-16
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
864
CL20170426042
SB20170426022
2017-04-26
สิษฐ์ วัวแดง
0804504540
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
865
CL20180423080
SB20180423044
2018-04-23
ไนน์ เคมีคอล แอนด์พลาสติก
027455933
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
866
CL20181226113
SB20181226054
2018-12-26
บริษัท อินฟินิตี้
097-0079001
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
867
CL20200306140
SB20200306073
2020-03-06
คุณเปิ้ล บ.นายเคมิคอล จำกัด
027455933
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
868
CL20160314023
HM0021110
2016-03-14
097-9217615
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
869
CL20160808021
HM0028101
2016-08-08
087-6464528
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
870
CL20170527083
HM0042666
2017-05-27
081-5700431
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
871
CL20180131113
HS0017645
2018-01-31
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
872
CL20190514146
HM0069974
2019-05-14
086-3970899
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
873
CL20161010023
SB20161010013
2016-10-10
หจก.สุพรรณศิมา
0846363162
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
874
CL20200528191
SB20200528119
2020-05-28
เบนซ์
087-668-4624
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
875
CL20161119067
SB20161119044
2016-11-19
คุณหนุ่ม
0846363162
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
876
CL20161207036
SB20161207018
2016-12-07
พี่หนุ่ม
0846363162
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
877
CL20200818172
SB20200818110
2020-08-18
หจก.สุพรรณสิมา
061-9843924
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
878
CL20190429105
SB20190429060
2019-04-29
เก๋
0934926424
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
879
CL20161026051
SB20161026031
2016-10-26
หจก.ฉลองชัยเอ็นจิเนียริ่ง
0982701335
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
880
CL20170103031
HM0035709
2017-01-03
0872865116
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
881
CL20161014030
SB20161014019
2016-10-14
บริษัทเฟอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
029535550-3
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
882
CL20161119066
SB20161119043
2016-11-19
ไพรศาล
0819467045
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
883
CL20170108040
SB20170108028
2017-01-08
คุณสันติ
087-2127138
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
884
CL20170321071
SB20170321036
2017-03-21
ดับบิว อพาร์เมน
0827488169
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
885
CL20170405026
SB20170405012
2017-04-05
ดับบิว อพาร์เมน
0827488169
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
886
CL20170703044
SB20170703028
2017-07-03
สมพร คุณะวิภากร
0818143059
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
887
CL20170915094
SB20170915065
2017-09-15
อำนวย
0879197890
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
888
CL20170922105
SB20170922074
2017-09-22
สุนทร นันทกิจจามร
0816134009
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
889
CL20180214094
SB20180214056
2018-02-14
พงษ์พันธุ์
089-4767895
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
890
CL20180604092
SB20180604046
2018-06-04
วิโรลน์
0925615356
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
891
CL20191004120
SB20191004073
2019-10-04
คุณ วีรพล สิทธิวัง
081-6474996
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
892
CL20160908021
HM0029872
2016-09-08
083-9905099
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
893
CL20160926050
HS0008761
2016-09-26
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
894
CL20161118065
HM0033450
2016-11-18
0889033839
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
895
CL20170527085
HM0043142
2017-05-27
084-0784467
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
896
CL20171218086
HM0052419
2017-12-18
0954086645
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
897
CL20180611101
HM0059739
2018-06-11
063-2466164
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
898
CL20180821129
HS0021449
2018-08-21
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
899
CL20180915133
HM0062293
2018-09-15
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
900
CL20181025108
HM0064672
2018-10-25
091-0138622
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
901
CL20180321104
SB20180321056
2018-03-21
คุณกฤติยา วีรบุรุษ
0895959559
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
902
CL20191115150
SB20191115097
2019-11-15
อมร
0898949191
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
903
CL20160331050
HM0021966
2016-03-31
0620269134
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
904
CL20180405060
HM0057002
2018-04-05
0944633923
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
905
CL20161217061
SB20161217028
2016-12-17
บริษัทไฮโดรแกรนท์ จำกัด
0899212440
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
906
CL20180507098
SB20180507059
2018-05-07
อัฒพล
0840767399
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
907
CL20170429052
SB20170429029
2017-04-29
คุณสมนึก
084-8206080
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
908
CL20180203084
HS0017581
2018-02-03
0812558991
ดำเนินการซ่อม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
909
CL20160808019
HM0027825
2016-08-08
086-5828165
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
910
CL20160718017
SB20160718011
2016-07-18
ธงชัย
0935452645
ดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
911
CL20170720068
HM0044671
2017-07-20
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
912
CL20160427018
HM0023136
2016-04-27
085-9799000
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
913
CL20191002116
HS0028436
2019-10-02
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
914
CL20200622170
HS6306217
2020-06-22
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
915
CL20161130089
SB20161130055
2016-11-30
บริษัทเองเจฺลซีนส์ จำกัด
021825460
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
916
CL20180228113
SB20180228066
2018-02-28
โปรเกรส อินเตอร์ทูลส์
028717566
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
917
CL20160926054
HM0030863
2016-09-26
0844049273
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
918
CL20190519152
SB20190519094
2019-05-19
คุณป่อม
0853669598
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
919
CL20190913163
SB20190913109
2019-09-13
มนูญเพชรช็อป
090-2419354
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
920
CL20180306088
HS0017098
2018-03-06
021530068 เอ่ย
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
921
CL20190618142
HM0070821
2019-06-18
083-0325975
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
922
CL20200810166
HS6307450
2020-08-10
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
923
CL20170622075
SB20170622033
2017-06-22
บจก กรีนรีเวอร์วู้ด
0807062023
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
924
CL20180308090
SB20180308048
2018-03-08
เอสเอสเค โปรดักส์ แอนซด์ ซัพพลาย จำกัด
0088099992
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
925
CL20161217058
HS0010349
2016-12-17
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
926
CL20160705005
SB20160705004
2016-07-05
ถาวรลำปาง จำกัด
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
927
CL20160620030
HS0007104
2016-06-20
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
928
CL20151109010
SB20151109009
2015-11-09
ปุณญนุช ลารืค็อป
0895829862
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
929
CL20190731117
HS0027080
2019-07-31
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
930
CL20170427044
HM0041380
2017-04-27
090-9623980
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
931
CL20170126071
SB20170126048
2017-01-26
คุณ บอล
084-5249335
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
932
CL20170817090
SB20170817055
2017-08-17
คุณปานแก้ว บัญชาเมตตากุล
0818892890
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
933
CL20170827098
SB20170827062
2017-08-27
สุจิตรา
0819478355
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
934
CL20170827100
SB20170827062
2017-08-27
สุจิตรา
0819478355
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
935
CL20180410070
SB20180410040
2018-04-10
เตอร์
0823758963
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
936
CL20180814119
SB20180814076
2018-08-14
มาโนช
086-6257189
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
937
CL20190810142
SB20190810092
2019-08-10
คุณสุรัต
083-0692434
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
938
CL20190529162
SB20190529099
2019-05-29
ร้านเอวี เชอร์วิส
0985206788
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
939
CL20200916181
HM6309042
2020-09-16
66650726595
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
940
CL20161217059
SB20161217026
2016-12-17
พิบูลย์
0831282553
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
941
CL20161217060
SB20161217027
2016-12-17
ตั้ม
0872423195
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
942
CL20170920100
SB20170920068
2017-09-20
บูญส่ง ธรรมชาติ
0821293761
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
943
CL20180103083
SB20180103057
2018-01-03
โยธิน
0970036459
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
944
CL20160115015
SB20160115014
2016-01-15
บ.โอเชี่ยน (คุณตุ้ม)
082-2361221
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
945
CL20170828100
SB20170828063
2017-08-28
สุเมธ
0997649356
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
946
CL20171030094
SB20171030058
2017-10-30
psp แสงทองการพิมพ์
0632038889
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
947
CL20180509100
SB20180509061
2018-05-09
บริษัทซิงหวอไท่ จำกัด
0987645123
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
948
CL20190905151
SB20190905100
2019-09-05
บริษัท เอ็มซีเอส ไมนิ่งอินดัสทรี จำกัด
0894768352
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
949
CL20160425015
SB20160425007
2016-04-25
คุณอ้วน
0818013143
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
950
CL20161014032
SB20161014021
2016-10-14
บ ภูนำเกียรติ
076370597
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
951
CL20170614063
SB20170614027
2017-06-14
นิธิเกษม เทเลคอม
0387963867
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
952
CL20180214095
SB20180214057
2018-02-14
บ ไวส์แพค
021195300
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
953
CL20160325039
SB20160325022
2016-03-25
บริษัท สิริเจริญยานยนต์ จำกัด
075656567
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
954
CL20161021041
HM0031819
2016-10-21
088-923234
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
ซ่อมสินค้านอกประกัน
955
CL20170410033
SB20170410016
2017-04-10
ปริญญูู ทองประเสริฐ์
0868360548
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
956
CL20170801068
SB20170801043
2017-08-01
คุณ คณธัช
0890119651
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
957
CL20180810117
SB20180810075
2018-08-10
วราภรณ์
0874962451
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
958
CL20160229036
HM0020447
2016-02-29
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
959
CL20171006062
HM0048496
2017-10-06
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
960
CL20161129085
SB20161129052
2016-11-29
พันเอก สุรพันธ์
0880082069/0814936788
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
961
CL20160822050
SB20160822033
2016-08-22
คุณ จอย
083-2195463
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
962
CL20160906015
SB20160906011
2016-09-06
คุณ จอย
093-1366915
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
963
CL20190419095
HS0025355
2019-04-19
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
964
CL20151112017
HM0015120
2015-11-12
089-586-4033
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
965
CL20160317030
HM0021099
2016-03-17
0894042106
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
966
CL20170714060
HM0045133
2017-07-14
0858351687
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
ซ่อมสินค้านอกประกัน
967
CL20160208011
HM0019076
2016-02-08
081-4958910
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
968
CL20180608098
SB20180608050
2018-06-08
คณาพจน์
0622548855
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
969
CL20160823051
IV0000806
2016-08-23
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
970
CL20160310017
HS0005800
2016-03-10
0818677723
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
971
CL20190702102
SB20190702065
2019-07-02
วรพล ทามี
0819366949
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
972
CL20160201001
HM0018846
2016-02-01
089-9235574
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
973
CL20170508054
SB20170508030
2017-05-08
คุณเอนก
081-8143933
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
974
CL20170715064
SB20170715039
2017-07-15
คุณ ติ๋ว
0927768511
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
975
CL20171130125
SB20171130078
2017-11-30
เดชา เดชราช
0894952215
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
976
CL20180427089
SB20180427050
2018-04-27
เดชา
0894952215
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
977
CL20181026111
SB20181026068
2018-10-26
คุณ อัครวิทย์
084-6165494
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
978
CL20171027091
SB20171027055
2017-10-27
เสาวภา สภากาชาดไทย
022520161-4
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
979
CL20180327109
HM0055877
2018-03-27
0949822896
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
980
CL20160809022
SB20160809015
2016-08-09
บ มุกดาหาร พลาสติก
0841232859
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
981
CL20180817120
SB20180817077
2018-08-17
พิเชษฐ
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
982
CL20191001115
SB20191001069
2019-10-01
บริษัท ไทย ทีเอ็นซี จำกัด
0827713144
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
983
CL20160215019
HM0019698
2016-02-15
0875637657
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
984
CL20180108087
HM0050180
2018-01-08
095-8400667
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
985
CL20201104162
HS6310279
2020-11-04
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
986
CL20180424084
SB20180424047
2018-04-24
วาริส พวงสมบัตติ
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
987
CL20180621119
HS0020186
2018-06-21
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
988
CL20160804012
SB20160804008
2016-08-04
บ เอ็ม วาย เอ็ม
0385715221
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
989
CL20170906068
SB20170906049
2017-09-06
สมพร
0840987614
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
990
CL20160929062
SB20160929045
2016-09-29
ธนกฤต กีรติยาพงษ์
0844103333
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
991
CL20171006063
SB20171006038
2017-10-06
แพรพรรณ
0863773272
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
992
CL20170516062
HS0008372
2017-05-16
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
993
CL20160901002
HM0029303
2016-09-01
088-7297799
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
994
CL20161123078
HM0025063
2016-11-23
080-4998050
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
995
CL20160630043
HM0026278
2016-06-30
085-8554616
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
996
CL20181031113
HM0064851
2018-10-31
081-365-4777
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
997
CL20190523159
HS0026055
2019-05-23
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
998
CL20161128083
HM0033564
2016-11-28
087-1500804
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
999
CL20170807075
SB20170807046
2017-08-07
สุรินทร์ หอมนาน
08105643210
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1000
CL20180726101
SB20180726064
2018-07-26
วุฒิศักดิ์
0956124163
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1001
CL20200406107
SB20200406062
2020-04-06
คุณหยูสุบ ฤทธิ์หมุน
089-443-6663
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1002
CL20170303054
HM0022764
2017-03-03
086-5111034
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1003
CL20180904119
SB20180904084
2018-09-04
Buppha
0970359252
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1004
CL20160926049
SB20160926037
2016-09-26
บ ปาล์มพาราเทค
075233333
รออะไหล่เคลม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1005
CL20160927058
SB20160927042
2016-09-27
ศักกะรัตน์
087-3801518
ดำเนินการซ่อม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1006
CL20170907070
SB20170907050
2017-09-07
ลูกปัด บริษัท ดีไลท์ จำกัด
0863392207
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1007
CL20191003118
SB20191003071
2019-10-03
สุพรรณษา
027119336
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1008
CL20160208010
HS0005175
2016-02-08
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1009
CL20180214097
HM0054968
2018-02-14
086-9688822
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1010
CL20160111007
HM0005892
2016-01-11
083-221-3232
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1011
CL20160202003
SB20160202001
2016-02-02
คุณ ปัลพล
083-6942222
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1012
CL20200406108
SB20200406063
2020-04-06
สุรพล
0922847122
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1013
CL20200806164
SB20200806108
2020-08-06
บริษัท ไอเดีย โอโลจี จำกัด
083-7476509
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1014
CL20181029112
HS0022704
2018-10-29
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1015
CL20160223027
SB20160223018
2016-02-23
คุณ พัณพัสษา พรมสิทธิ์
0989593775
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1016
CL20160903005
SB20160903003
2016-09-03
คุณ อมรรัตน์
089-2922802
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1017
CL20170515061
SB20170515034
2017-05-15
วิทยา
0923166054
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1018
CL20180717089
SB20180717057
2018-07-17
คุณอานัน
092--9797851
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1019
CL20160314021
HM0018557
2016-03-14
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1020
CL20160510006
SB20160510002
2016-05-10
คุณอดมรัตน์ ทิพวรรณ
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1021
CL20160523023
SB20160523014
2016-05-23
ธัญญา
0898848394
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1022
CL20161209039
SB20161209019
2016-12-09
สมศักดิ์
0897995286
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1023
CL20180129106
SB20180129073
2018-01-29
คุณสมศักดิ์ พระกุรานนท์
089-7995286
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1024
CL20161017033
IV0000812
2016-10-17
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1025
CL20161117058
SB20161117038
2016-11-17
บริบัทสีโอออโต้ แมชซีนส์
02-8912811
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1026
CL20170116054
SB20170116038
2017-01-16
บ.ลีโอ ออโต้
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1027
CL20170210051
SB20170210033
2017-02-10
บ ลีโอ ออโต้ แมชชีนส์
0896524582
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1028
CL20170522072
SB20170522041
2017-05-22
บ ลีโอ ออโต้ แมชชีนส์
0894763967
ดำเนินการซ่อม
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1029
CL20200817171
SB20200817109
2020-08-17
เอ เอ็น อิเล็คทริค
0840991203
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1030
CL20160105004
HM0017509
2016-01-05
042 278350-1
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1031
CL20181102126
HS0022623
2018-11-02
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1032
CL20160120020
HM0018345
2016-01-20
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1033
CL20160713012
HM0026755
2016-07-13
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1034
CL20151226023
HS0004862
2015-12-26
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1035
CL20180724095
SB20180724059
2018-07-24
บ.ฟูลูฮาชิ
092-2727800
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1036
CL20160603009
SB20160603004
2016-06-03
คุณ จ๋อย
085-6610448
ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1037
CL20160603010
SB20160603005
2016-06-03
คุณ จ๋อย
085-6610448
ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1038
CL20160728036
SB20160728025
2016-07-28
บ.เคอร์เน้อร์
027162299 ศิวกรณ์
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1039
CL20170922104
SB20170922073
2017-09-22
คุณ แหม่ม
0876924947
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1040
CL20180518112
SB20180518069
2018-05-18
คุณพัฒนะ
0629416463
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1041
CL20200930196
SB20200930140
2020-09-30
หนึ่ง
0896883117
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
1042
CL20210115152
SB20210115099
2021-01-15
ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด
085-670-8018
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1043
CL20171225099
SB20171225047
2017-12-25
สุกัญญา เสรี
0985585887
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1044
CL20180509102
SB20180509062
2018-05-09
วรายุทธ
029852080
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1045
CL20160623032
HM0025728
2016-06-23
088-1354773
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1046
CL20170501043
HS0012499
2017-05-01
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
เคลมสินค้าในประกัน
1047
CL20160627037
HM0023455
2016-06-27
097-087-39-89
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1048
CL20170525078
SB20170525046
2017-05-25
หน้าร้าน
0817564298
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1049
CL20180118095
SB20180118067
2018-01-18
ภณัฐ ตัณฑุลมาศ
0862775687
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1050
CL20180201079
SB20180201047
2018-02-01
ไทเกอร์ ลอย จำกัด
0869424554
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1051
CL20170525079
SB20170525047
2017-05-25
ปณิชา อาแพงพันธ์
0924235479
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1052
CL20170629087
SB20170629043
2017-06-29
ปณิชา อาแพงพันธ์
0924235479
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1053
CL20170920101
SB20170920069
2017-09-20
ปณิชา อาแพงพันธ์
0924235479
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1054
CL20181105130
SB20181105080
2018-11-05
คุณ สินาด
081-6328410
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
1055
CL20200625176
HM6306442
2020-06-25
66824952989
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1056
CL20170209049
HM0037520
2017-02-09
0942601177
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1057
CL20170315067
HM0039808
2017-03-15
081-443-2266
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1058
CL20160922042
SB20160922033
2016-09-22
J J P ซัพพลาย จำกัด
0859331664
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1059
CL20170930116
SB20170930082
2017-09-30
บอม
0817780423
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1060
CL20180909126
SB20180909089
2018-09-09
คุณนัท
084-696096
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1061
CL20151028001
HM0013548
2015-10-28
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1062
CL20170228077
SB20170228046
2017-02-28
บุญช่วย
0818156179
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1063
CL20151029004
HM0013976
2015-10-29
080-8183892
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1064
CL20170613061
SB20170613025
2017-06-13
นพลัด
08976498765
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1065
CL20170228075
HM0037615
2017-02-28
080-4295505
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1066
CL20170228076
HM0038247
2017-02-28
0804295505
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1067
CL20171206076
HM0051796
2017-12-06
0810759541
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1068
CL20180919139
HM0043529
2018-09-19
095-2506104
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1069
CL20160204004
SB20160204002
2016-02-04
คุณสุวลี
ไม่ทราบ
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1070
CL20160129029
HM0018892
2016-01-29
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1071
CL20160512009
HS0006579
2016-05-12
093-8820454
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1072
CL20190201115
HM0067281
2019-02-01
086-5331701
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1073
CL20170720070
HM0045438
2017-07-20
089-9909553
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1074
CL20151105006
HM0014836
2015-11-05
081-0218827
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1075
CL20170529087
SB20170529052
2017-05-29
จรูญ
0816125464
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1076
CL20180129108
SB20180129075
2018-01-29
มีดีไชน์ แอนด์ไอ จำกัด
026566776
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1077
CL20190703104
SB20190703066
2019-07-03
บจก โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป
027463081-4
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1078
CL20161012028
SB20161012017
2016-10-12
วรานนท์ แสดรัมย์
0924293709
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1079
CL20170627081
SB20170627039
2017-06-27
วิชาญ
0897561878
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1080
CL20161215050
HM0035041
2016-12-15
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1081
CL20170711055
HM0044946
2017-07-11
085-0043077
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1082
CL20190604130
HM0070572
2019-06-04
098-3286167
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1083
CL20170628086
SB20170628042
2017-06-28
ไพบูลย์
0275443212
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1084
CL20180219107
SB20180219063
2018-02-19
ชัยวัฒน์ ทองศีร
0801310723
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1085
CL20160330045
HM0021686
2016-03-30
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1086
CL20170922103
SB20170922070
2017-09-22
คุณสุภาภร
02-4134171
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1087
CL20170316068
HM0023467
2017-03-16
02-2756255,081-7547400
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1088
CL20180223110
HM0055116
2018-02-23
086-3007166
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1089
CL20200624173
HS6306065
2020-06-24
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1090
CL20170609059
SB20170609023
2017-06-09
เล็ก
086-3699663/0827961817
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1091
CL20190910160
SB20190910106
2019-09-10
บริษัท ทีเอ็ม เมกเกอร์ จำกัด
861-491-2464
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1092
CL20160411005
HS0006258
2016-04-11
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1093
CL20180828134
SB20180828086
2018-08-28
ศุภชัย วงษ์ศรีแก้ว
0610200550
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1094
CL20190626152
HM0071084
2019-06-26
0836390532
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1095
CL20180129109
HS0017623
2018-01-29
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1096
CL20160405001
SB20160405002
2016-04-05
คุณ สิทธิชัย ใจจริม
0904505962
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1097
CL20160516014
SB20160516007
2016-05-16
คุณ นรา
02424355
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1098
CL20180709085
SB20180709053
2018-07-09
บ พีเอสไอ
0848023616
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1099
CL20151116023
HS0004201
2015-11-16
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1100
CL20160610017
HM0024648
2016-06-10
0868405172
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1101
CL20160929061
HM0030745
2016-09-29
098-1206483
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1102
CL20161129086
HM0033979
2016-11-29
0809190277
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1103
CL20170126072
HM0037039
2017-01-26
088-5264064
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1104
CL20170508052
HM0042255
2017-05-08
0822846203
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1105
CL20170809078
HM0046388
2017-08-09
093-2369874
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1106
CL20170904065
HM0047424
2017-09-04
081 2837812
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1107
CL20200609159
HM6305887
2020-06-09
0828832848
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1108
CL20160129030
HM0018994
2016-01-29
087-8149782
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1109
CL20180319097
HM0056145
2018-03-19
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1110
CL20160815030
HM0028106
2016-08-15
0850383607
ดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1111
CL20191115151
SB20191115098
2019-11-15
สุกัญญา
0863275133
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1112
CL20160111010
HM0017934
2016-01-11
0614902357
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1113
CL20170309059
HM0039362
2017-03-09
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1114
CL20190705107
HM0070587
2019-07-05
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1115
CL20200625175
HS6306114
2020-06-25
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1116
CL20161226069
HS0010493
2016-12-26
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1117
CL20160720018
HS0007438
2016-07-20
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1118
CL20181203103
HS0023317
2018-12-03
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1119
CL20181203105
HS0023317
2018-12-03
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1120
CL20180124098
HM0052479
2018-01-24
0954786805
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1121
CL20151116022
HM0015395
2015-11-16
0891251190
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1122
CL20160704002
SB20160704002
2016-07-04
นาย พุทธิวงศ์ ชุติปาโร
084-4469497
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1123
CL20170213056
HM0037913
2017-02-13
087-0788286
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1124
CL20170410031
HS0012280
2017-04-10
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1125
CL20170713058
HM0044920
2017-07-13
0631799577
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1126
CL20181203107
HS0022603
2018-12-03
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1127
CL20171010071
HM0049174
2017-10-10
0956893187
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1128
CL20200518179
HM6305285
2020-05-18
66844333560
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1129
CL20170120060
SB20170120041
2017-01-20
พรชัย
0987654321
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1130
CL20200901169
SB20200901115
2020-09-01
กรรณิการ
0645224709
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1131
CL20200925191
SB20200925136
2020-09-25
ดีดับเบิ้ลยูเอส
094-5025296
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1132
CL20151215013
HM0016868
2015-12-15
0897230634
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1133
CL20180212091
SB20180212054
2018-02-12
ชัยวัฒน์ ระงับพยัญ
0953589511
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1134
CL20170111046
HM0036181
2017-01-11
0814449975
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1135
CL20170503047
SB20170503025
2017-05-03
บจก หาดใหญ่แนนิ่ง
0864980059
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1136
CL20160324037
HM0020820
2016-03-24
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1137
CL20181113136
SB20181113085
2018-11-13
คุณ กี้
0824928935
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1138
CL20200225145
SB20200225086
2020-02-25
เปียโน
0909188182
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1139
CL20200709121
SB20200709077
2020-07-09
เสือ
0885533881
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1140
CL20160922045
HS0007177
2016-09-22
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1141
CL20160822049
HS0008083
2016-08-22
ดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1142
CL20161028054
SB20161028033
2016-10-28
ร้าน บัตเตอร์พลาย ช็อป
0818836415
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1143
CL20190822149
SB20190822097
2019-08-22
อำนาจ
0817801566
รับเข้าระบบ
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1144
CL20151221021
SB20151221012
2015-12-21
คุณ ธีรวัจน์ เจริญกิจณรงค์
0850037446
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1145
CL20160111006
SB20160111006
2016-01-11
บ.แลมด้า นิว กัด
092-234-6543
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1146
CL20200217136
HM0076840
2020-02-17
0829718730
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1147
CL20180801106
SB20180801066
2018-08-01
คอมมิเนขั่น-พี
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1148
CL20160819044
HS0008082
2016-08-19
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1149
CL20180404056
HM0056990
2018-04-04
0908603738
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1150
CL20160322034
HM0021235
2016-03-22
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1151
CL20170504049
SB20170504026
2017-05-04
ฤทธิชัย
0866064907
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1152
CL20151208010
SB20151208004
2015-12-08
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็คเซ็สวัน
0816611206
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1153
CL20191010121
HM0073640
2019-10-10
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1154
CL20170323075
SB20170323038
2017-03-23
บ เจเจพีซัพพลาย
0909847488
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1155
CL20161109048
HM0033010
2016-11-09
083-7760126
รออะไหล่เคลม
เคลมสินค้าในประกัน
1156
CL20170911080
SB20170911058
2017-09-11
ไพฑูรย์คอมพิวเตอ
0816661077
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1157
CL20160524032
SB20160524017
2016-05-24
บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด
053 666 481
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1158
CL20161123075
HS0009687
2016-11-23
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1159
CL20170706047
HS0013748
2017-07-06
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1160
CL20171116106
HM0050915
2017-11-16
081-960 9630
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1161
CL20180306087
HM0055652
2018-03-06
0898116765
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1162
CL20161128082
HM0033819
2016-11-28
085-1803571
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1163
CL20200623172
HM6306338
2020-06-23
66816581795
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1164
CL20151102001
SB20151102001
2015-11-02
คุณชัยรัตน์ ครุนารินทร์
0818339657
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1165
CL20190207118
SB20190207070
2019-02-07
บจก.ช.เจริญฤทธิ์ (คุณพิชัย)
085-2456409
รับเข้าระบบ
เคลมสินค้าในประกัน
1166
CL20170504048
HS0011429
2017-05-04
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1167
CL20180326108
SB20180326059
2018-03-26
ห้างหุ่นส่วนพรีซืสเอ็นจินีริ่ง
0863070230
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1168
CL20151126029
HM0015914
2015-11-26
085-9657849
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1169
CL20170914091
HS0015008
2017-09-14
0854823051พัชริดา
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1170
CL20180321103
HM0056414
2018-03-21
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1171
CL20190204116
HM0067328
2019-02-04
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1172
CL20170824095
SB20170824059
2017-08-24
วรพล
0627677222
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1173
CL20170824095
SB20170824059
2017-08-24
วรพล
0627677222
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1174
CL20200514175
SB20200514108
2020-05-14
ธวัชชัย
0901288216
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1175
CL20170904066
HM0047437
2017-09-04
081-9608318
เปลี่ยนสินค้ารอจัดส่ง
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1176
CL20180212092
HS0017821
2018-02-12
ลูกค้าคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1177
CL20161226071
SB20161226035
2016-12-26
บริษัทไทยเหม่ย จำกัด
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1178
CL20170106037
SB20170106026
2017-01-06
บ ไทยเหมย จำกัด
0823456765
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1179
CL20170718065
SB20170718040
2017-07-18
ปียาภรณ์ ซุ่นหลี
1234567890
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1180
CL20190910161
SB20190910107
2019-09-10
เอกนที
0884788770
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1181
CL20160620024
HM0025438
2016-06-20
0839458171
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1182
CL20170228078
HM0038715
2017-02-28
0896389309
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1183
CL20171120111
HM0051067
2017-11-20
0998874132
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1184
CL20170308058
HM0039457
2017-03-08
0819766646
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1185
CL20170130075
SB20170130050
2017-01-30
คอนนิกซ์
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1186
CL20171116107
SB20171116066
2017-11-16
เคเอสซัพพลาย
0987654321
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1187
CL20160330047
HM0021940
2016-03-30
0927024477
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1188
CL20160627035
HM0026048
2016-06-27
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1189
CL20170113053
SB20170113037
2017-01-13
บริษัท สุพรรณสิมา11ฟรุ๊ต
0891201424
ซ่อม/เคลมสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1190
CL20160226035
HM0020390
2016-02-26
0844779464
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1191
CL20200611164
SB20200611092
2020-06-11
บริษัท คงธนา เซอร์วิส
0632599952
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1192
CL20171018080
SB20171018046
2017-10-18
ปทุมราชาเคหภัณฑ์
0818762268
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1193
CL20160608015
HM0025105
2016-06-08
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน
1194
CL20160425012
HM0022949
2016-04-25
081-2320031
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1195
CL20170118058
HS0009762
2017-01-18
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1196
CL20161215049
SB20161215024
2016-12-15
เยื้อง สุขศรี
0857038338
ส่งคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1197
CL20170103032
SB20170103023
2017-01-03
เยื้อง สุขศรี
0857038338
ลูกค้าคืนสินค้า
เคลมสินค้าในประกัน
1198
CL20160707009
HM0026432
2016-07-07
0876722849
ส่งคืนสินค้า
ซ่อมสินค้านอกประกัน