เครื่องชั่งตั้งพื้น 60 kg 

เครื่องชั่งตั้งพื้น 60 kg 

แสดงทั้งหมด 29