สวิทซ์เสียง

สวิทซ์เสียง

ดูรถเข็น เพิ่ม “สวิตช์เสียง เซ็นเซอร์เสียง สวิทซ์ควบคุมด้วยเสียง ตัดไฟฟ้าเมื่อเสียงดังเกินกำหนด sound sensor switch Relay module 5V” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 3