สวิทซ์ไร้สัมผัส

สวิทซ์ไร้สัมผัส

ดูรถเข็น เพิ่ม “สวิทซ์ไร้สัมผัส ปุ่มกดออกประตูโดยไม่ต้องสัมผัส Infrared Sensor Switch No Touch Contactless Door Release Exit Button With LED Indication” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 1