ชุดรดน้ำอัตโนมัติ

ชุดรดน้ำอัตโนมัติ

ดูรถเข็น เพิ่ม “ชุดรดน้ำอัตโนมัติ พร้อมเครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ ตั้งเวลาเปิดปิดน้ำได้ พร้อมชุดสายยางขนาดใหญ่ความยาว40เมตร” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 2