ชุดรดน้ำอัตโนมัติ

ชุดรดน้ำอัตโนมัติ

ดูรถเข็น เพิ่ม “เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ ตั้งเวลาเปิดปิดน้ำได้ Automatic Electronic Watering timer” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 2