สแกนนิ้วเข้าออกงาน

สแกนนิ้วเข้าออกงาน

ดูรถเข็น เพิ่ม “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนนิ้วมือลงเวลา TFT 2.8inch ZK-LX40 Fingerprint Time Attendance Clock Recorder Employee (เมนูภาษาไทย)” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 12