สแกนนิ้วเข้าออกงาน

สแกนนิ้วเข้าออกงาน

ดูรถเข็น เพิ่ม “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนนิ้วมือลงเวลา TFT 2.4inch Biometric Fingerprint Time Attendance Clock Recorder Employee” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 12