เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ดูรถเข็น เพิ่ม “สแกนลายนิ้วมือ แบบ USB พร้อมชุดพัฒนา SKD: BS7000 USB Digital Finger Print Fingerprint Reader” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 23