เซนเซอร์ความซื้น

เซนเซอร์ความซื้น

ดูรถเข็น เพิ่ม “เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน เซนเซอร์วัดความชื้น Humidity switch Humidity Sensor” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 6