เซ็นเซอร์ลม

เซ็นเซอร์ลม

ดูรถเข็น เพิ่ม “เซนเซอร์ความเร็วลม เซ็นเซอร์วัดลม แบบ3ถ้วย Wind speed sensor Current Signal 4-20mA สายไฟเอ้าพุท 3 สาย (ก้านใบพัดเป็นโลหะ)” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 9