เซนเซอร์

เซนเซอร์

ดูรถเข็น เพิ่ม “เซนเซอร์ก้ามปู เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ Slot Type IR Optocoupler Speed Sensor Module LM393 For Arduino Groove Coupler Sensor 3.3V-5V” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดง 1–30 จาก 278