เครื่องหน่วงเวลา

เครื่องหน่วงเวลา

ดูรถเข็น เพิ่ม “เครื่องหน่วงเวลา แบบหน่วงเปิด ตั้งเวลาแบบอนาล็อก พร้อมฐาน H3Y-4 Power On Timer Delay Relay 10min 24VDC Solid-State Relay” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 24