เครื่องหน่วงเวลา

เครื่องหน่วงเวลา

ดูรถเข็น เพิ่ม “เครื่องหน่วงเวลา แบบหน่วงเปิด ตั้งเวลาแบบอนาล็อก พร้อมฐาน H3Y-2 Power On Timer Delay Relay 5min 24VDC” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 24