เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “เทอร์โมคัปเปิล สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 1250องศา 1m Cable Stainless Steel 100mm Probe K type Sensors High Temperature Thermocouple” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 21