เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “เทอร์โมคัปเปิล สายเครื่องวัดอุณหภูมิ -200~1300C องศา 40cm. MAX6675 Module + K Type Thermocouple Thermocouple Sensor for Arduino” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 19