เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “เทอร์โมคัปเปิล สาย เครื่องวัดอุณหภูมิ 1250องศา 3m Cable Stainless Steel 100mm Probe K type Sensors High Temperature Thermocouple” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 21