เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 1200 °C ยาว 2m Thermocouple EGT K Type เกลียว 1/8″ Exhaust Gas High Temperature Probe” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 19