เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “เทอร์โมคัปเปิล สาย เครื่องวัดอุณหภูมิ 1250องศา 3Meter High Temperature -100~1250°C Thermocouple K type 50mm Probe Sensors” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 21