เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “เทอร์โมคัปเปิล สายเครื่องวัดอุณหภูมิ Compression Spring Thermocouple K Type 10-600 องศา สายยาว 2 เมตร” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 19