เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “เทอร์โมคับเปิล เซนเซอร์เครื่องวัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 600 องศา K Type Thermocouple with 6mm Thread (3 ft. cable 1m)” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 19