เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล

ดูรถเข็น เพิ่ม “สายเทอโมคัปเปิ้ล สายเครื่องวัดอุณหภูมิ เซนเซอร์เครื่องวัดอุณหภูมิ 700 องศาTemperature Controller K Type Thermocouple Probe Sensor 100cm Wire Cable” ในตะกร้าเรียบร้อย

แสดงทั้งหมด 19